Виховна робота на факультеті фінансів, підприємництва та обліку Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича є невід’ємною складовою ефективного навчального процесу, призначеного забезпечувати всебічний розвиток особистості та сприяти  підготовці висококваліфікованих фахівців в галузі фінансів та економіки.

На факультеті створена та діє чітка система виховної роботи, яка являє собою синтез плідної співпраці професорсько-викладацького складу, деканату, кураторів академічних груп та студентського самоврядування, направлена на підготовку успішної особистості, що здатна самореалізуватися в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал, носій культури.

До пріоритетних напрямів виховної роботи на факультеті можна віднести:

  1. Соціально-культурний розвиток студентів та їх інтеграція в громадянське суспільство за інструментами патріотичного виховання, формування системи фінансово-правових, естетичних та етичних знань і цінностей, соціальної активності та фахового розвитку.
  2. Підтримка та сприяння роботі органів студентського самоврядування, їх ролі в житті студентської молоді факультеті в цілях мотивації навчальної, наукової, культурно-масової діяльності. Координація роботи органів студентського самоврядування.
  3. Забезпечення соціального захисту студентів, психологічної підтримки та консультаційної допомоги, особливо, в рамках адаптації студентів із зарубіжних країн та груп нового прийому. Забезпечення належних умов проживання студентів у гуртожитках.
  4. Забезпечення формування конкурентоспроможних якостей студентів шляхом підвищення мотивації їх самовдосконалення, формування орієнтації на успіх, лідерство, кар’єрну поведінку та ефективне самопозиціонування.
  5. Організація широкої пропаганди фізичної культури і спорту, здорового способу життя, допомога у проведені спортивно-масових заходів та ініціатив в боротьбі за здоровий спосіб життя.
  6. Підтримка участі студентів в загальноуніверситетських конкурсах та змаганнях, всебічне сприяння розвитку волонтерського руху за різними напрямками (дитячі будинки, ветерани).
  7. Забезпечення високоморального клімату і культури побуту в гуртожитку, де проживають студенти факультету