Виховна робота на факультеті фінансів, підприємництва та обліку Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича є невід’ємною складовою ефективного навчального процесу, призначеного забезпечувати всебічний розвиток особистості та сприяти  підготовці висококваліфікованих фахівців в галузі фінансів та економіки.

На факультеті створена та діє чітка система виховної роботи, яка являє собою синтез плідної співпраці професорсько-викладацького складу, деканату, кураторів академічних груп та студентського самоврядування, направлена на підготовку успішної особистості, що здатна самореалізуватися в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал, носій культури.

До пріоритетних напрямів виховної роботи на факультеті можна віднести:

  • Стимулювання професійного зростання студентів
  • Патріотичне , естетичне та моральне виховання студентів
  • Культурно-масові заходи та організація дозвілля студентів
  • Забезпечення належних умов  проживання студентів у гуртожитках
  • Координація роботи органів студентського самоврядування
  • Самореалізація громадської позиції студентства