Факультет фінансів, підприємництва та обліку заснований в 2016 році внаслідок реорганізації Буковинського державного фінансово-економічного університету шляхом приєднання до Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича згідно наказу до розпорядження Кабінету Міністра України від 20 січня 2016 року №44-р «Про реорганізацію Буковинського державного фінансово-економічного університету», наказу  Міністерства освіти і науки України від 19 лютого 2016 р. №137 «Про реорганізацію Буковинського державного фінансово-економічного університету» та на підставі рішення комісії з реорганізації Буковинського державного фінансово-економічного університету від 15.08.2016 року, протокол № 6.

На даний момент на факультеті функціонує 4 кафедри:

  • Кафедра публічних, корпоративних фінансів та фінансового посередництва (завідувач д.е.н., професор Іляшенко А.Х.);
  • Кафедра економіки та безпеки підприємства (завідувач к.е.н., доцент Гуменюк А. М.);
  • Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (завідувач д.е.н., доцент Зибарева О.В.);
  • Кафедра обліку і оподаткування (завідувач д.е.н., доцент Якимова Л. П.).

Загальна чисельність науково-педагогічних працівників, які мають наукові ступені складає 44 особи, у тому числі 42 штатних. Професорсько-викладацький склад факультету налічує 3 докторів наук та 41 кандидата наук, з них 14  доцентів. Упродовж останніх років співробітниками факультету фінансів, підприємництва та обліку захищено 3 докторських та 27 кандидатських дисертацій.

Факультет фінансів, підприємництва та обліку активно працює у напрямку налагодження міжнародних зв’язків. Протягом 2014-2016 рр. факультет співпрацював з низкою навчальних закладів і наукових установ зарубіжжя. Зокрема, найбільш активна співпраця здійснювалась з такими навчальними закладами та освітніми установами:

  • Польщі – Державна вища технічно-економічна школа ім. о. Броніслава Маркевича у м. Ярославі, Університет Інформатики та Мистецтв, м. Лодзь, Міжнародний університет транспорту та логістики, м. Вроцлав, Вища школа економіки, м. Бидгощ.
  • Румунії – Сучавський університет «Штефана чел Маре», м. Сучава, Інститут Аграрної Економіки Румунської Академії Наук, м. Бухарест.
  • Молдови – Бельцький державний університет ім. Алеку Руссо, м. Бєльць, Молдовська економічна академія, м. Кишинів, Кишинівський фінансово-банківський коледж, м. Кишинів.
  • Казахстану – Університет міжнародного бізнесу, м. Алмати.
  • США – Західний резервний університет Кейза, м. Клівленд.

Крім того, у 2015-2016 рр. році викладачі, студенти та аспіранти факультету здійснили освітні візити до Варшавського університету (Польща), Гумбольдтського університету, Вільного університету Берліна (Німеччина), Unicorncollege (Чехія), Віденського університету (Австрія), Університету Турку (Фінляндія).

Вагомою перевагою є  те, що на факультеті відслідковується постійна академічна мобільність. Доцільно відмітити, що тільки за останній рік 8 викладачів факультету пройшли міжнародне наукове стажування «Економічна складова сталого розвитку 2020», що проводиться Фундацією ADD (м. Варшава, Польща) спільно з Інститутом Міжнародного Академічної та Наукової Співпраці (м. Львів, Україна) та на базі Академічного товариства ім. М. Балудянського (Словаччина, м. Братислава).

Сьогодні факультет здійснює підготовку студентів за 3 бакалаврськими та 6 магістерськими програмами. На факультеті навчається 937 студентів денної та заочної форм навчання.

За відмінне навчання, особливі успіхи в науковій роботі та активну участь у громадському житті університету студенти отримують підвищені стипендії та іменні стипендії Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, іменну стипендію М. Грушевського, обласну іменну стипендію, а також нагороджуються цінними подарунками.

На факультеті працюють органи студентського самоврядування:  студентська парламентська група, студентська рада гуртожитку, студентське профбюро. Студенти мають можливість займатися в колективах художньої самодіяльності, спортивних секціях.

Студенти беруть активну участь в науково-дослідній роботі факультету та університету.

Окрім того, студенти факультету мають можливість щорічно брати участь у програмах обміну студентами  із зарубіжними країнами.