Факультет фінансів, підприємництва та обліку заснований в 2016 році внаслідок реорганізації Буковинського державного фінансово-економічного університету шляхом приєднання до Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича згідно наказу до розпорядження Кабінету Міністра України від 20 січня 2016 року №44-р «Про реорганізацію Буковинського державного фінансово-економічного університету», наказу  Міністерства освіти і науки України від 19 лютого 2016 р. №137 «Про реорганізацію Буковинського державного фінансово-економічного університету» та на підставі рішення комісії з реорганізації Буковинського державного фінансово-економічного університету від 15.08.2016 року, протокол № 6.

На даний момент на факультеті функціонує 3 кафедри:

 • Кафедра публічних, корпоративних фінансів та фінансового посередництва (завідувач к.е.н., доцент Юрій Е.О.);
 • Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (завідувач д.е.н., доцент Зибарева О.В.);
 • Кафедра обліку і оподаткування (завідувач к.е.н. Кудлаєва Н.В.);

Загальна чисельність науково-педагогічних працівників, які працюють на факультеті 37 осіб, у тому числі 34 штатних та 3 за сумісництвом. Всі штатні працівники факультету захистили докторські або кандидатські дисертації. Професорсько-викладацький склад факультету налічує 3 докторів наук, 32 кандидата наук, з них 18  доцентів та 2 аспірантів, які працюють за сумісництвом.

На кафедрах факультету безперервно ведеться науково-дослідна робота результатами якої є виконання 3 кафедральних науково-дослідних робіт з фундаментальних досліджень, підготовка наукових проектів для участі у конкурсних відборах проектів, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету. Зокрема, за останній рік було подано 3 проекти. Зауважимо те, що, наукові розробки кафедр знаходять практичне впровадження і за останній рік були комерціалізовані на загальну суму 44000 грн.

Загалом протягом 2016-2019рр. НПП факультету фінансів, підприємництва та обліку  надруковано 29 монографії (в т.ч. розділи), опубліковано більше 320 наукових статей, переважна більшість з яких входить щонайменше до однієї із науково-метричних баз даних Web of Science, Scopus або Index Copernicus:

 • 27 публікацій у закордонних виданнях (12 з яких входять до науково-метричної бази даних Scopus);
 • 329 публікації в українських наукових виданнях (11 з яких входять до науково-метричних баз даних Web of Science (WoS) та Scopus);
 • 192 тез доповідей на конференціях.

Студенти факультету під керівництвом викладачів щороку беруть активну участь у Всеукраїнських та міжнародних конкурсах студентських наукових робіт, олімпіадах, науково-практичних конференціях, Тижнях науки та інших заходах наукового характеру. Серед студентів факультету за 2016-2019 рр. роки є більше 20 переможців конкурсів різних рівнів, 6 студентів вибороли почесні 1-3 місця на Всеукраїнських олімпіадах з економічних дисциплін. Опубліковано та подано в друк більше 500 студентських наукових публікацій. НПП факультету організовано та проведено починаючи з 2016 року уже 13 студентських конференцій різних рівнів.

Факультет фінансів, підприємництва та обліку активно працює у напрямку налагодження міжнародних зв’язків. Протягом 2014-2019 рр. факультет співпрацював з низкою навчальних закладів і наукових установ зарубіжжя. Зокрема, найбільш активна співпраця здійснювалась з такими навчальними закладами та освітніми установами:

 • Польщі – Державна вища технічно-економічна школа ім. о. Броніслава Маркевича у м. Ярославі, Університет Інформатики та Мистецтв, м. Лодзь, Міжнародний університет транспорту та логістики, м. Вроцлав, Вища школа економіки, м. Бидгощ.
 • Румунії – Сучавський університет «Штефана чел Маре», м. Сучава; Інститут Аграрної Економіки Румунської Академії Наук, м. Бухарест; Ясський університет імені А.І.Кузи, м. Ясси.
 • Молдови – Бельцький державний університет ім. Алеку Руссо, м. Бєльць, Молдовська економічна академія, м. Кишинів, Кишинівський фінансово-банківський коледж, м. Кишинів.
 • Казахстану – Університет міжнародного бізнесу, м. Алмати.
 • США – Західний резервний університет Кейза, м. Клівленд.

Крім того, у 2015-2018 рр. році викладачі, студенти та аспіранти факультету здійснили освітні візити до Єнського університету (Німеччина), Ясського університету (Румунія), Вільного університету Берліна (Німеччина), Віденського університету (Австрія), Університету Турку (Фінляндія).

Вагомою перевагою є  те, що на факультеті відслідковується постійна академічна мобільність. Доцільно відмітити, що тільки за останній рік 8 викладачів факультету пройшли міжнародне наукове стажування «Економічна складова сталого розвитку 2020», що проводиться Фундацією ADD (м. Варшава, Польща) спільно з Інститутом Міжнародного Академічної та Наукової Співпраці (м. Львів, Україна) та на базі Академічного товариства ім. М.Балудянського (Словаччина, м. Братислава).

Сьогодні факультет здійснює підготовку студентів за 3 бакалаврськими та 6 магістерськими програмами. На факультеті навчається 363 студенти денної та 141 студент заочної форм навчання.

За відмінне навчання, особливі успіхи в науковій роботі та активну участь у громадському житті університету студенти отримують підвищені стипендії та іменні стипендії Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, іменну стипендію М. Грушевського, обласну іменну стипендію, а також нагороджуються цінними подарунками.

На факультеті працюють органи студентського самоврядування:  студентська парламентська група, студентська рада гуртожитку, студентське профбюро. Студенти мають можливість займатися в колективах художньої самодіяльності, спортивних секціях.

Студенти беруть активну участь в науково-дослідній роботі факультету та університету.

Окрім того, студенти факультету мають можливість щорічно брати участь у програмах обміну студентами  із зарубіжними країнами.