2017 рік

 1. Корпоративні фінанси: навч. посіб. / Е.О. Юрій, Н.О. Ковальчук. – Чернівці: Рута, 2017. – 374 с.
 2. Лаговська О.А., Легенчук С.Ф., Кузь В.І., Кучер С.В. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: навчальний посібник. Житомир: Вид. О.О. Євенок, 2017. 416 с.
 3. Міжнародне страхування : курс лекцій/ Л.В.Русул//Чернівці, 2017, – 115с.
 4. Місцеві фінанси: навчальний посібник [Колектив кафедри фінансів] – Чернівці: Видавництво «Рута». – 2017. – 238с.
 5. Русул Л.В. Страхування: від теорії до практики: навч. посіб. / Л.В. Русул, М.П. Федишин, Н.А. Лаврук. – Чернівці, ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2017. – 301с. (Рекомендація Вченої ради факультету)
 6. Скляр Є.В. Стратегія переговорів і укладання контрактів: Опорний конспект лекцій для студентів денної та заочної форми навчання з напряму «Економіка та підприємництво» / Скляр Є.В. – Чернівці: ЧНУ, 2017. – 58 с.
 7. Фінанси підприємств: навч. посіб: практикум / М.М. Гуменюк. – Чернівці: Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – – 168 с.
 8. Фінансове посередництвонавч.-наочн.посібник / За заг. ред. доц. Юрія Е.О. – Чернівці: ЧНУ, 2017. – 360с.
 9. Фінансовий аналіз навч. посіб. / Н.О. Ковальчук, Л.С. Гаватюк, Н.І. Єрмійчук – Чернівці: Рута, 2017. 256 с.
 10. Фінансовий контролінг: навч. посіб. / А.Г. Корбутяк, Н.І. Єрмійчук. – Чернівці: Рута, 2017. – 160 с.
 11. Фінансовий менеджмент: навчальний посібник/ За заг. ред. к.е.н. Юрія Е.О. – Чернівці: Видавництво «Рута», 2017. – 342с.
 12. Юрій К.К. Міжнародні розрахунки і валютні операції: навч. посіб / Юрій К.К. – Чернівці, 2017. – 251 с.

2018 рік

 1. Банківська безпека: навч. посіб. / М.Г. Марич, М.П. Федишин, Д.Д. Полагнин. – Камянець-Полільський: Аксіома, 2018. – 197 с. – Режим доступу: https://drive.google.com/open?id=1CpOnbNOLJIWlRxEseboRVnOQQjZXOHmZ
 2. Лаговська О.А., Легенчук С.Ф., Кузь В.І., Кучер С.В. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: навчальний посібник. К.: Видавничий дім «Кондор», 2018. 418 с. URL: https://drive.google.com/file/d/1lW3hVs4jXcjSpKItHFN1IwX4_OuAN5dq/view
 3. Попова В.Д., Маценко Л.Ф. Стратегічний аналіз: навчальний посібник. Чернівці: ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2018. 157 с. URL: http://ffpo.chnu.edu.ua/?page_id=562.
 4. Ризик-менеджмент у страхуванні: навч. посіб. / Л.В. Русул. Чернівці, ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2018. 83 с. – Режим доступу: https://drive.google.com/open?id=1Oms2FkmLyfh7CgKcXUYtYF58hHmnA7cG
 5. Ринок фінансових послуг: навчальний посібник / М.В. Дубина, О.М. Грубляк, А.В. Жаворонок, А.С. Абрамова, Д.Г. Савчук, А.О. Вікнянська. – Чернігів, 2018. – 352 с. – Режим доступу:
 6. Ринок фінансових послуг: навчальний посібник / М.В. Дубина, О.М. Грубляк, А.В. Жаворонок, А.С. Абрамова, Д.Г. Савчук, А.О. Вікнянська. Чернігів, 2018. 352 с.
 7. Страхування: від теорії до практики: навч. посіб. / Л.В. Русул, М.П. Федишин, Н.А. Лаврук. – Камянець-Подільський: Аксіома, 2018. – 288 с. – Режим доступу: https://drive.google.com/open?id=1-LL_vdRPYCbdjPJq2qKh5EDXD8Lom-Bl
 8. Теорія публічних фінансів: навч. посіб. / А.С. Абрамова, М.Г. Марич, М.В. Дубина, Л.В. Попова, А.В. Жаворонок, Д.Г. Савчук, А.О. Вікнянська. – Кам’янець-Подільський, Аксіома. 2018. – 322 с. – Режим доступу:
 9. Теорія публічних фінансів: навч. посіб. / А.С. Абрамова, М.Г. Марич, М.В. Дубина, Л.В. Попова, А.В. Жаворонок, Д.Г. Савчук, А.О. Вікнянська. Кам’янець-Подільський, Аксіома. 2018. 322 с.
 10. Фінансове посередництво: навч. посібник / за заг. ред. доц. Юрія Е.О. – Чернівці: Чернівецький нац.ун-т, 2018. – 344с. – Режим доступу: https://drive.google.com/open?id=1rU_8UqgMhuHuWf4sCyiE6ER8iGPc9CO8
 11. Фінансовий менеджмент: навчальний посібник / Колектив авторів: Юрій Е.О., Гаватюк Л.С., Гуменюк М.М., Ковальчук Н.О., Корбутяк А.Г., Єрмійчук Н.І., Ісар І.В. / за заг. ред. к.е.н. Юрія Е.О. – Чернівці: Видавництво «Рута», 2018. – 342 с. – Режим доступу: https://drive.google.com/open?id=1nutDDkUN47HMPIlXUfmFHM56pfefTzTe
 12. Фінансовий облік І. Навчальний посібник / укл. Н.В. Кудлаєва. Чернівці: Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, 2018. 305 с. URL: http://ffpo.chnu.edu.ua/?page_id=562.

2019 рік

 1. Абрамова А.С., Жаворонок А.В. Вступ у спеціальність: навч. посіб. Чернівці: Рута, 2019. 200 с.
 2. Гаватюк Л.С., Сокровольська Н.Я., Корбутяк А.Г., Юрій Е.О., Управління фінансовими активами: навч. посіб. Чернівці: Рута, 2019. 160 с.
 3. Грубляк О.М., Карвацький М.В., Лисенко Ж.П., Юрій Е.О. Фінансова безпека держави: навч. посіб. Чернівці: Рута, 2019. 201 с.
 4. Грубляк О.М., Карвацький М.В., Лисенко Ж.П., Юрій Е.О. Фінансовий моніторинг: навч. посіб. Чернівці: Рута, 2019. 240 с.
 5. Жаворонок А.В., Федишин М.П., Ковальчук Н.О., Полагнин Д.Д.  Історія фінансової науки: навч. посібник. Чернігів: ЧНТУ, 2019. 210 c. URL: https://drive.google.com/open?id=10G0q_v1RYoVaP-F-25EDwEx7a1ZQcBT7
 6. Іляшенко А.Х., Корбутяк А.Г., Сокровольська Н.Я., Юрій Е.О. Оцінка вартості підприємства: навчальний посібник ЧернівціЧНУ ім. Ю. Федьковича, 180 с. URL: https://drive.google.com/open?id=172hn98ohMp_0aMxSDYN9XGzWeTyiL8k7
 7. Ковальчук Н.О. Проектне фінансування: курс лекцій. Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. 77 с. URL: https://drive.google.com/open?id=1skgIada7OOv00GWvFFbqBxZz6fQpjMwa
 8. Ковальчук Н.О., Гаватюк Л.С., Єрмійчук Н.І. Фінансовий аналіз: навч. посіб. / Чернівці: Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. 2019. 336 с. URL: https://drive.google.com/open?id=1iZK-nhSwrXwnGXzWG0r3viPfJtWqUduQ
 9. Ковальчук Н.О., Федишин М.П., Жаворонок А.В., Абрамова А.С. Управління фінансовою санацією підприємства: навчальний посібник. Чернівці: Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. 2019. 231 с. URL: https://drive.google.com/open?id=1O9MqpU9zLP7t9z_Qq8lsRwTQ0hUyHsRx
 10. Ковальчук Н.О., Юрій Е.О. Корпоративні фінанси: навч. посіб. / Чернівці: Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, 2019. 440 с. URL: https://drive.google.com/open?id=1vhFtP36ytt-H2ixaONe6ZNDifsc6vnra
 11. Корбутяк А.Г., Сокровольська Н.Я., Юрій Е.О., Гаватюк Л.С. Основи наукових досліджень у професійній діяльності: навчальний посібник. Чернівці: ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 160 с.
 12. Корпоративні фінанси: навч. посіб. / Ковальчук Н.О., Е.О. Юрій. Чернівці: Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, 2019. 440 с.
 13. Кравчук І.П., Попадюк О.В., Лучик О.І. Інвестування: опорний конспект лекцій. Чернівці: Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, 2019. 120с.
 14. Кузь В.І. Організація бухгалтерського обліку: навчальний посібник. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т імені Юрія Федьковича. 2019. 224 с.
 15. Попова В.Д. Навчально-методичний посібник для підготовки до складання екзамену з навчальної дисципліни «Стратегічний аналіз». Чернівці: Чернів. Нац. ун-т, 2019. 128 с.
 16. Попова Л.В., Марич М.Г., Федишин М.П. Міжнародне страхування: навч. посібник. Чернівці: ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2019.  184 с.
 17. Сокровольська Н.Я., Корбутяк А.Г., Юрій Е.О., Гаватюк Л.С. Фінанси територіальних громад: навч. посіб. Чернівці: Рута, 2019. 200 с.
 18. Федишин М.П., Марич М.Г., Жаворонок А.В., Ковальчук Н.О., Попова Л.В., Абрамова А.С. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн: навч. посіб. Чернівці: Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича. 2019. 300 с.
 19. Фінансовий аналіз: навч. посіб. / Ковальчук Н.О., Гаватюк Л.С., Єрмійчук Н.І. Чернівці: Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. 2019. 336 с.
 20. Якимова Л.П. Методика викладання фахових дисциплін у ЗВО: опорний конспект лекцій у схемах і таблицях : навч. посібник. Чернівці : Технодрук, 2019. 177 с.
 21. Яскал О.О., Яскал І.В., Лопащук І.А. Економіка та організація торгівлі: практикум. Чернівці: Черн. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2019. 132 с

2020 рік

 1. Мазур Н.А., Семенець І.В., Лопащук І.А. Економіка торговельного підприємства: навч. посібник. Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. 192 с. ISBN 978-966-423-537-9
 2. Економічна теорія: навчальний посібник для студентів усіх спеціальностей галузі знань «Управління та адміністрування»/ укладачі: М.І. Колосінська, С.І. Белей, С.В. Бойда. Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. Чернівці: ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2020. 152 с.
 3. Глобальна економіка: навч. посібник для підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня усіх спеціальностей. Укл.: С.І. Белей, С.В. Бойда, М.І. Колосінська; Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. Чернівці: ЧНУ ім. Ю. Федьковича,
  2020. 227 с.