2017 рік 

Куцяк В.О. Особисті фінанси в умовах розвитку ринкових відносин в Україні: монографія.  Чернівці, «Рута», 2017. 155с.

Марич М.Г. Вплив інтеграції банківської системи України у світовий економічний простір на розвиток банківських інновацій в Україні: монографія. Чернівці. 2017. 319 с

2018 рік

Ціноутворення на банківські продукти: монографія: колективна монографія / М. Г. Марич, М. П. Федишин, Л. В. Русул, А. С. Абрамова, Н. В. Марусяк, Н. А. Лаврук, А. В. Марич, Д. Д. Полагнин, А. В. Жаворонок, Н. В. Ковальчук, М. М. Гуменюк. Чернівці: «Рута», 2018. 136 с.

Петращак О.О. Продуктивність праці у сучасних умовах: соціально-економічний аспект : монографія. Чернівці : Черн.нац.ун-т, 2018. 186 с.

2019 рік

Островська Н.С. Контролінг ризиків у банку: теорія і практика: монографія. Чернівці, «Технодрук», 2019, 301 с. 

Марич М.Г., Федишин М.П., Жаворонок А.В., Ковальчук Н.О. Актуальні питання цінової політики банку на ринку роздрібних банківських послуг: колективна монографія. Чернівці.  2019. 131 с.

Скляр Є.В. Чикуркова А.Д., Фень К.С. Механізм формування і зміцнення економічної безпеки підприємств харчової промисловості: монографія, 2019,  Яворський С.Н.  250с.