Методичні рекомендації до написання дипломних робіт для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» завантажити
Методичні рекомендації до написання та оформлення курсової роботи з дисципліни «Аудит» завантажити
Методичні рекомендації до написання магістерських робіт для студентів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» завантажити
Методичні рекомендації oодо проходження переддипломної практики та оформлення звітної документації з дисципліни «організація обліку» завантажити