Методичні рекомендації до написання магістерських робіт для студентів галузі знань 07 “Управління та адміністрування” спеціальності 071 “Облік і оподаткування” завантажити

Методичні рекомендації до написання курсових робіт з Аналізу господарської діяльності для студентів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит” завантажити

Яктимова Л.П. “Економетричні методи в аналізі та аудиті 1 частина” завантажити
Якимова Л.П. “Економетричні методи в аналізі та аудиті 2 частина” завантажити

Якимова Л.П.”Економетричні методи в аналізі та аудиті 3 частина” завантажити
Методичні рекомендації до написання та оформлення курсової роботи з дисципліни «Аудит» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво»напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» завантажити
Методичні рекомендації до написання магістерських робіт для студентів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» завантажити
Методичні рекомендації щодо проходження переддипломної практики та оформлення звітної документації з дисципліни «Організація бухгалтерського обліку» для студентів галузі знань 07 “Управління та адміністрування” спеціальності 071 “Облік і оподаткування завантажити