Методичні рекомендації до написання магістерських робіт завантажити

Економетричні методи в аналізі та аудиті 1 частина завантажити
Економетричні методи в аналізі та аудиті 2 частина завантажити

Економетричні методи в аналізі та аудиті 3 частина завантажити
Методичні рекомендації до написання та оформлення курсової роботи з дисципліни «Аудит» завантажити
Методичні рекомендації до написання магістерських робіт для студентів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» завантажити
Методичні рекомендації щодо проходження переддипломної практики та оформлення звітної документації з дисципліни «Організація бухгалтерського обліку» завантажити