Освітній рівень бакалавр 

 • Вступ у спеціальність
 • Бухгалтерський облік
 • Статистика
 • Основи наукових досліджень
 • Фінансовий облік І
 • Фінансовий облік ІІ
 • Теорія економічного аналізу
 • Податкова система
 • Аналіз господарської діяльності
 • Облік у банках
 • Облік у бюджетних установах
 • Облік і звітність в оподаткуванні
 • Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті
 • Судово-бухгалтерська експертиза
 • Облік у бюджетних установах
 • Теорія економічного аналізу
 • Податкова система
 • Інформаційні системи і технології в оподаткуванні
 • Фінансовий облік у банках
 • Управлінський облік
 • Аудит
 • Звітність підприємств
 • Організація і методика аудиту
 • Звітність бюджетних установ та фінансових організацій
 • Облік у галузях
 • Облік у зарубіжних країнах
 • Аналіз діяльності бюджетних установ
 • Контроль і ревізія
 • Облік на підприємствах малого бізнесу
 • Автоматизація обліку в бюджетних установах та фінансових організаціях
 • Аналіз господарської діяльності
 • Аудит підприємницької діяльності
 • Облік за видами економічної діяльності
 • Податкова система
 • Методика викладання економіки
 • Митна справа
 • 1С-Підприємство
 • Економетричні методи і моделі в обліку і аудиті

 

Освітній рівень магістр 

 • Організація бухгалтерського обліку
 • Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами
 • Методика викладання облікових дисциплін
 • Державний фінансовий контроль
 • Стратегічний аналіз
 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті
 • Облік і оподаткування зовнішньоекономічної діяльності
 • Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті
 • Організація і методика аудиту
 • Бухгалтерський облік в управлінні підприємством
 • Податковий менеджмент
 • Організація і методика аналізу