Винятинська Людмила Василівна 

 1. Винятинська Л.В. Статистика: практикум / Л.В. Винятинська. – Чернівці, 2011.– 79 с.
 2. Винятинська Л.В. Статистика: навчально-методичний посібник/ Л.В.Черничук, Л.В. Винятинська. – Чернівці: БДФЕУ, 2013. – 104 с.
 3. Винятинська Л.В. Соціальна статистика: термінологічний словник/ Л.В.Винятинська. – Чернівці: БДФЕУ, 2014.– 97 с.

Ілащук Світлана Анатоліївна 

 1. Ілащук С.А. Основи наукових досліджень в професійній діяльності: курс лекцій / С.А. Ілащук.– Чернівці : Технодрук, 2014.– 90 с.
 2. Ілащук С.А. Бухгалтерський облік та судова експертиза: навч. посіб. / С.А. Ілащук.– Чернівці : Технодрук, 2015.– 182 с.
 3. Ілащук С.А. Державний фінансовий контроль: навч. посіб. для сам. вивч. дисц. / С.А. Ілащук. – Чернівці : Технодрук, 2015. – 112 с.
 4. Ілащук С.А. Внутрішньогосподарський контроль : навч. посіб. для сам. вивч. дисц. / С.А. Ілащук. – Чернівці : БДФЕУ, 2016.– 86 с. (4,87)

Кудлаєва Наталія Вікторівна                                            

 1. Кудлаєва Н.В. Збірник завдань з бухгалтерського обліку / Кудлаєва Н.В. – Чернівці: БДФЕУ, 2011. – 137с.
 2. Кудлаєва Н.В. Бухгалтерський облік. Навчальний наочний посібник / М.І. Бігар, Н.В. Кудлаєва. – Чернівці, 2011. – 149 с.
 3. Кудлаєва Н.В. Збірник завдань з бухгалтерського обліку / Н.В.Кудлаєва, І.І.Воронцова. – Чернівці: БДФЕУ, 2014. – 136 с.
 4. Кудлаєва Н.В. Облік зовнішньоекономічної діяльності: навч. посіб. / Н.В. Кудлаєва. – Чернівці : Технодрук, 2014. – 265 с.
 5. Кудлаєва Н.В. Збірник практичних завдань з дисципліни «Фінансовий облік» / Н.В.Кудлаєва. – Чернівці: БДФЕУ, 2014. – 118 с.
 6. Кудлаєва Н.В. Облік зовнішньоекономічної діяльності: навч. посіб. / Н.В.Кудлаєва. – Чернівці : Технодрук, 2015. – 165 с.
 7. Кудлаєва Н.В., Фула Н.В.. Фінансовий облік ІІ: робочий зошит. / Н.В.Кудлаєва, Н.В.Фула. – Чернівці : Технодрук, 2015. – 120 с.
 8. Кудлаєва Н.В. Збірник практичних завдань та робочий зошит з дисципліни «Фінансовий облік І» / Н.В.Кудлаєва. – Чернівці: БДФЕУ, 2015. – 118 с.
 9. Кудлаєва Н.В. Навчальний посібник Облік на підприємствах малого бізнесу: навч.посіб. / Н.В.Кудлаєва. – Чернівці: БДФЕУ, 2015. – 156 с.
 10. Кудлаєва Н.В. Збірник практичних завдань та робочий зошит з дисципліни «Фінансовий облік І» / Н.В.Кудлаєва. – Чернівці: ЧНУ ім. Юрія Федьковича, 2016. – 118 с.
 11. Кудлаєва Н.В., Фула Н.В. Фінансовий облік ІІ: збірник практичних завдань та робочий зошит. / Н.В.Кудлаєва, Н.В.Фула. – Чернівці : Технодрук, 2016. – 136 с.
 12. Кудлаєва Н.В. Навчальний посібник «Облік і оподаткування зовнішньоекономічної діяльності» / Н.В.Кудлаєва. – Чернівці: ЧНУ ім. Юрія Федьковича, 2016. – 185 с.
 13. Фінансовий облік І. Навчальний посібник / укл. Н.В. Кудлаєва. Чернівці: Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, 2018. 305 с. URL: http://ffpo.chnu.edu.ua/?page_id=562. https://drive.google.com/file/d/1DYtfu8NsU-vy6HbW5NLXdXEQkNPjQyys/view

Кузь Василь Іванович

 1. Організація обліку : [навчальний посібник] / В.Д. Попова, В.І. Кузь, І.І. Воронцова. – Чернівці, БДФА, 2011. – 132 с.
 2. Кузь В.І. Аудит підприємницької діяльності : [навчальний посібник] / В.І. Кузь, І.І. Воронцова. – Чернівці, БДФА, 2011. – 96 с.
 3. Кузь В.І. Аудит : [навчальний посібник] / В.І. Кузь. – Чернівці, БДФЕУ, 2015. – 140 с.
 4. Бухгалтерський словник / В.І. Кузь, В.С. Кравчук, Б.М. Струк. – Чернівці : БДФЕУ, 2015. – 136 с.
 5. Кузь В.І. Аудит : [навчальний посібник] / В.І. Кузь. – Чернівці, БДФЕУ, 2016. – 148 с.
 6. Лаговська О.А., Легенчук С.Ф., Кузь В.І., Кучер С.В. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: навчальний посібник.  Житомир: Вид. О.О. Євенок, 2017. 416 с.
 7. Лаговська О.А., Легенчук С.Ф., Кузь В.І., Кучер С.В. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: навчальний посібник. К.: Видавничий дім «Кондор», 2018. 418 с. https://drive.google.com/file/d/1lW3hVs4jXcjSpKItHFN1IwX4_OuAN5dq/view

Попова Валентина Дмитрівна 

 1. Організація обліку : [навчальний посібник] / В.Д. Попова, В.І. Кузь, І.І. Воронцова. – Чернівці, БДФА, 2011. – 132 с.
 2. Попова В.Д. Статистика: наочний навчальний посібник / В.Д. Попова. – Чернівці: БДФЕУ, 2014. – 187 с.
 3. Попова В.Д. Статистика: практикум / В.Д. Попова. – Чернівці: БДФЕУ, 2015. – 200 с.
 4. Попова В.Д. Статистика: практикум / 2-е доопр. вид. / В.Д. Попова. – Чернівці: ЧНУ, 2016. – 206[1] с.
 5. Статистика. Практикум / укл. В.Д. Попова – Чернівці: Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, 2017. – 200 с.
 6. Попова В.Д., Маценко Л.Ф. Стратегічний аналіз: навчальний посібник. Чернівці: ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2018. 157 с. URL: http://ffpo.chnu.edu.ua/?page_id=562.