Абрамова Алла Сергіївна

 1. Абрамова А.С., Савчук Т.М., Жаворонок А.В., Податковий менеджмент: навч. посіб. для студ. спец. «Фінанси і кредит», «Банківська справа» рівня підготовки «Спеціаліст» / Т.М. Савчук, А.В. Жаворонок, А.С. Абрамова. – Чернівці: [б.в.], 2013. – 110 с.
 2. Абрамова А.С., Савчук Т.М., Жаворонок А.В., Податковий менеджмент: навч. посіб. для студ. спец. «Фінанси і кредит», «Банківська справа» рівня підготовки «Спеціаліст» / Т.М. Савчук, А.В. Жаворонок, А.С. Абрамова. – Чернівці: [б.в.], 2014. – 111 с.
 3. Абрамова А.С., Савчук Т.М., Жаворонок А.В., Податковий менеджмент: навч. посіб. для студ. спец. «Фінанси і кредит», «Банківська справа» рівня підготовки «Магістр» / Т.М. Савчук, А.В. Жаворонок, А.С. Абрамова. – Чернівці: [б.в.], 2015. – 113 с.
 4. Абрамова А.С., Савчук Т.М., Жаворонок А.В., Митний менеджмент: навч. посіб. для студ. спец. «Фінанси і кредит», «Оподаткування», «Банківська справа» рівня підготовки «Магістр» / Т.М. Савчук, А.В. Жаворонок, А.С. Абрамова. – Чернівці : [б.в.], 2016. – 113 с.

Косминко Михайло Васильович 

 1. Косминко М.В. Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті (Курс лекцій на основі програми «1С: Підприємство») Частина І: [навчальний посібник] / Косминко М.В. – Чернівці, БДФА, 2011. – 148 с.
 2. Косминко М.В. Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті (Курс лекцій на основі програми «1С: Підприємство») Частина ІІ: [навчальний посібник] / Косминко М.В. – Чернівці, БДФА, 2011. – 152 с.
 3. Косминко М.В. Управлінський облік: наочний навчальний посібник: [наочний навчальний посібник] / М.В. Косминко. – Чернівці, БДФЕУ, 2013. – 164 с.
 4. Косминко М.В. Управлінський облік [практикум] / М.В. Косминко. – Чернівці, БДФЕУ, 2013. – 172 с.
 5. Косминко М.В. Практикум з дисципліни ІСТОІА на базі системи 1С Бухгалтерія 8: [практикум] / М.В. Косминко. – Чернівці, БДФЕУ, 2015. – 52 с.
 6. Косминко М.В. Практикум з дисципліни УІСВАІА на базі системи 1С «Управління торгівлею для України»: [практикум] / М.В. Косминко. – Чернівці: БДФЕУ, 2015. – 40 с.

Лучик Галина Миколаївна 

 1. Лучик Г.М. Аналіз господарської діяльності: [навчально-методичний посібник] / Г.М. Лучик, Б.М. Богач. – Чернівці, 2014. – 204 с.

Винятинська Людмила Василівна 

 1. Винятинська Л.В. Статистика: практикум / Л.В. Винятинська. – Чернівці, 2011.– 79 с.
 2. Винятинська Л.В. Статистика: навчально-методичний посібник/ Л.В.Черничук, Л.В. Винятинська. – Чернівці: БДФЕУ, 2013. – 104 с.
 3. Винятинська Л.В. Соціальна статистика: термінологічний словник/ Л.В.Винятинська. – Чернівці: БДФЕУ, 2014.– 97 с.

Ілащук Світлана Анатоліївна 

 1. Ілащук С.А. Основи наукових досліджень в професійній діяльності: курс лекцій / С.А. Ілащук.– Чернівці : Технодрук, 2014.– 90 с.
 2. Ілащук С.А. Бухгалтерський облік та судова експертиза: навч. посіб. / С.А. Ілащук.– Чернівці : Технодрук, 2015.– 182 с.
 3. Ілащук С.А. Державний фінансовий контроль: навч. посіб. для сам. вивч. дисц. / С.А. Ілащук. – Чернівці : Технодрук, 2015. – 112 с.
 4. Ілащук С.А. Внутрішньогосподарський контроль : навч. посіб. для сам. вивч. дисц. / С.А. Ілащук. – Чернівці : БДФЕУ, 2016.– 86 с. (4,87)

Королюк Наталія Михайлівна

 1. Бухгалтерський облік (теорія): [навчальний посібник] / За ред. Т.М. Ковальчук,   Королюк Н.М.  – Чернівці: ЧНУ, 2012. – 536 с.

Жаворонок Артур Віталійович 

 1. Жаворонок А.В., Савчук Т.М., Абрамова А.С. Податковий менеджмент: навч. посіб. для студ. спец. «Фінанси і кредит», «Банківська справа» рівня підготовки «Спеціаліст» / Т.М. Савчук, А.В. Жаворонок, А.С. Абрамова. – Чернівці: [б.в.]. – 2013. – 110 с.
 1. Жаворонок А.В. Організація роботи органів управління у сфері оподаткування: курс лекцій для студ. спец. «Оподаткування» рівня підготовки «бакалавр» / А. В. Жаворонок. –  Чернівці: [б.в.]. – 2014. – 132 с.
 2. Жаворонок А.В., Савчук Т.М., Абрамова А.С. Податковий менеджмент: навч. посіб. для студ. спец. «Фінанси і кредит», «Банківська справа» рівня підготовки «Спеціаліст» / Т.М. Савчук, А.В. Жаворонок, А.С. Абрамова. – Чернівці: [б.в.]. – 2014. – 111 с.
 3. Жаворонок А.В., Савчук Т.М., Абрамова А.С. Податковий менеджмент: навч. посіб. для студ. спец. «Фінанси і кредит», «Банківська справа» рівня підготовки «Магістр» / Т.М. Савчук, А.В. Жаворонок, А.С. Абрамова. – Чернівці: [б.в.]. – 2015. – 113 с.
 4. Жаворонок А.В., Савчук Т.М. Адміністрування податків: навч. посіб. для студ. спец. «Оподаткування» рівня підготовки «Магістр» / А. В. Жаворонок, Т. М. Савчук. – Чернівці: [б.в.]. – 2015. – 168 с.
 5. Жаворонок А.В., Савчук Т.М., Абрамова А.С. Митний менеджмент: навч. посіб. для студ. спец. «Фінанси і кредит», «Оподаткування», «Банківська справа» рівня підготовки «Магістр» / Т.М. Савчук, А.В. Жаворонок, А.С. Абрамова. – Чернівці: [б.в.]. – 2016. – 113 с.

Кравчук Віктор Сергійович

 1. Бухгалтерський словник / В.І. Кузь, В.С. Кравчук, Б.М. Струк. – Чернівці : БДФЕУ, 2015. – 136 с.

Кудлаєва Наталія Вікторівна                                            

 1. Кудлаєва Н.В. Збірник завдань з бухгалтерського обліку / Кудлаєва Н.В. – Чернівці: БДФЕУ, 2011. – 137с.
 2. Кудлаєва Н.В. Бухгалтерський облік. Навчальний наочний посібник / М.І. Бігар, Н.В. Кудлаєва. – Чернівці, 2011. – 149 с.
 3. Кудлаєва Н.В. Збірник завдань з бухгалтерського обліку / Н.В.Кудлаєва, І.І.Воронцова. – Чернівці: БДФЕУ, 2014. – 136 с.
 4. Кудлаєва Н.В. Облік зовнішньоекономічної діяльності: навч. посіб. / Н.В. Кудлаєва. – Чернівці : Технодрук, 2014. – 265 с.
 5. Кудлаєва Н.В. Збірник практичних завдань з дисципліни «Фінансовий облік» / Н.В.Кудлаєва. – Чернівці: БДФЕУ, 2014. – 118 с.
 6. Кудлаєва Н.В. Облік зовнішньоекономічної діяльності: навч. посіб. / Н.В.Кудлаєва. – Чернівці : Технодрук, 2015. – 165 с.
 7. Кудлаєва Н.В., Фула Н.В.. Фінансовий облік ІІ: робочий зошит. / Н.В.Кудлаєва, Н.В.Фула. – Чернівці : Технодрук, 2015. – 120 с.
 8. Кудлаєва Н.В. Збірник практичних завдань та робочий зошит з дисципліни «Фінансовий облік І» / Н.В.Кудлаєва. – Чернівці: БДФЕУ, 2015. – 118 с.
 9. Кудлаєва Н.В. Навчальний посібник Облік на підприємствах малого бізнесу: навч.посіб. / Н.В.Кудлаєва. – Чернівці: БДФЕУ, 2015. – 156 с.
 10. Кудлаєва Н.В. Збірник практичних завдань та робочий зошит з дисципліни «Фінансовий облік І» / Н.В.Кудлаєва. – Чернівці: ЧНУ ім. Юрія Федьковича, 2016. – 118 с.
 11. Кудлаєва Н.В., Фула Н.В. Фінансовий облік ІІ: збірник практичних завдань та робочий зошит. / Н.В.Кудлаєва, Н.В.Фула. – Чернівці : Технодрук, 2016. – 136 с.
 12. Кудлаєва Н.В. Навчальний посібник «Облік і оподаткування зовнішньоекономічної діяльності» / Н.В.Кудлаєва. – Чернівці: ЧНУ ім. Юрія Федьковича, 2016. – 185 с.

Кузь Василь Іванович

 1. Організація обліку : [навчальний посібник] / В.Д. Попова, В.І. Кузь, І.І. Воронцова. – Чернівці, БДФА, 2011. – 132 с.
 2. Кузь В.І. Аудит підприємницької діяльності : [навчальний посібник] / В.І. Кузь, І.І. Воронцова. – Чернівці, БДФА, 2011. – 96 с.
 3. Кузь В.І. Аудит : [навчальний посібник] / В.І. Кузь. – Чернівці, БДФЕУ, 2015. – 140 с.
 4. Бухгалтерський словник / В.І. Кузь, В.С. Кравчук, Б.М. Струк. – Чернівці : БДФЕУ, 2015. – 136 с.
 5. Кузь В.І. Аудит : [навчальний посібник] / В.І. Кузь. – Чернівці, БДФЕУ, 2016. – 148 с.
 6. Лаговська О.А., Легенчук С.Ф., Кузь В.І., Кучер С.В. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: навчальний посібник.  Житомир: Вид. О.О. Євенок, 2017. 416 с.

Попова Валентина Дмитрівна 

 1. Організація обліку : [навчальний посібник] / В.Д. Попова, В.І. Кузь, І.І. Воронцова. – Чернівці, БДФА, 2011. – 132 с.
 2. Попова В.Д. Статистика: наочний навчальний посібник / В.Д. Попова. – Чернівці: БДФЕУ, 2014. – 187 с.
 3. Попова В.Д. Статистика: практикум / В.Д. Попова. – Чернівці: БДФЕУ, 2015. – 200 с.
 4. Попова В.Д. Статистика: практикум / 2-е доопр. вид. / В.Д. Попова. – Чернівці: ЧНУ, 2016. – 206[1] с.
 5. Статистика. Практикум / укл. В.Д. Попова – Чернівці: Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, 2017. – 200 с.

Черничук Любов Василівна 

 1. Статистика: Практикум / Л.В.Черничук // Наочний навчальний посібник. Чернівці, БДФА. 2011- 136 с.
 2. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті. Навчальний посібник для самостійного вивчення. Чернівці, 2012. – 116 с.
 3. Статистика: Навчальнометодичний посібник (видання друге, доповнене та перероблене) / Л.В.Черничук, Л.В.Винятинська. – Чернівці.: БДФЕУ, 2013. – 104 с.
 4. Облік у бюджетних установах : Навчальний посібник (видання друге доповнене та перероблене. Затверджено Вченою Радою БДФЕУ). – Чернівці, 2014. – 424 с.
 5. Організація обліку в бюджетних установах: навчально-методичний посібник / Л.В.Черничук. // БДФЕУ. м. Чернівці, 2015. с.154.