Попова Валентина Дмитрівна

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: Доцент

Почесні звання: заслужений вчитель України

Нагороди: орден княгині Ольги ІІІ ступеня, знак «Петро Могила», Почесна Грамота Міністерства фінансів України, Почесна Грамота Кабінету Міністрів України.

Кабінет: 303

Робочий телефон: 52-57-54

E-mail:  popova_oblik@ukr.net

Інвестиційна діяльність суб’єктів господарювання: обліково-аналітичний аспект.
Статистика, Стратегічний аналіз

Винятинська Людмила Василівна

Посада: асистент кафедри

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: –

Кабінет: 303

Робочий телефон: 52-57-54

E-mail: viniatinska2808@gmail.com

Статистичний аналіз платоспроможності лісових господарств. Аналіз фінансового стану підприємства в умовах ринку.

Теорія економічного аналізу, Аналіз за видами економічної діяльності, Аналіз господарської діяльності, Облік у зарубіжних країнах.

Гангал Людмила Сергіївна

Посада: асистент кафедри

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: –

Кабінет: 303

Робочий телефон: 52-57-54

E-mail: l.hanhal@chnu.edu.ua

Обліково-аналітичне забезпечення управління конкурентоспроможністю підприємств в умовах глобалізації та інтернаціоналізації світових економічних процесів
Управлінські інформаційні системи в обліку та аудиті, Інформаційні системи та технології в обліку, 1С-Підприємство, Управлінський облік, Облік у бюджетних установах

Кравчук Віктор Сергійович

Посада: асистент кафедри

Науковий ступінь: –

Нагороди: Орден Архістратига Михаїла, Відмінник освіти України, Почесна грамота КМУ, Почесна грамота МОНУ, Почесна грамота МФУ, Почесні грамоти Чернівецької ОДА та Чернівецької міської ради.

Кабінет: 303

Робочий телефон: 52-57-54

                                                E-mail: roxy05@ukr.net

Теоретичні аспекти бухгалтерського обліку. Проблеми ведення податкового обліку та формування податкової звітності.
Вступ у спеціальність, Податкова система, Облік і звітність в оподаткуванні

Кудлаєва Наталія Вікторівна

Посада: асистент кафедри

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Кабінет: 303

Робочий телефон: 52-57-54

E-mail: kydlanata@gmail.com

Особливості організації бухгалтерського обліку у житлово-комунальному господарстві.
Фінансовий облік І, Фінансовий облік ІІ, Облік на підприємствах малого бізнесу, Державний фінансовий контроль, Облік за видами економічної діяльності, Облік і оподаткування ЗЕД.

Кузь Василь Іванович

Посада: асистент кафедри

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Кабінет: 303

Робочий телефон: 52-57-54

E-mail: v_kuz@ukr.net

Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного управління суб’єктом господарювання: теорія, методологія, організація.
Аудит, Організація бухгалтерського обліку, Бухгалтерський облік в управлінні підприємством, Організація і методика аудиту, Аудит підприємницької діяльності, Контроль і ревізія

Маценко Лілія Федорівна

Посада: асистент кафедри

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Кабінет: 303

Робочий телефон: 52-57-54

E-mail: mazenko_lf@ukr.net

Бухгалтерський облік та контроль фактів господарського життя з невизначеними наслідками. Проблеми бухгалтерського обліку спільної діяльності без створення юридичної особи.
Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами, Облік у банках, Звітність підприємств, Судово-бухгалтерська експертиза

Якимова Лариса Петрівна

Посада:  доцент

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: доцент

Email: larisa.p.yakimova@gmail.com

 

Моделювання соціально-економічних процесів, зокрема моделювання та прогнозування динаміки функціонування і розвитку систем пенсійного забезпечення
 Економетрика, Економетричні методи в аналізі та аудиті, Економіко – математичні методи та моделі в аналізі та аудиті, Економіко-математичні методи та моделі, Оптимізаційні методи та моделі в економіці, Економетричні методи й моделі в економіці.

Савчук Дмитро Георгійович

Посада: асистент кафедри

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Кабінет: 303

Робочий телефон: 52-57-54

E-mail: dimasavchuk27@ukr.net

Антикризовий фінансовий контролінг.
Податкова система, Податковий менеджмент, Митна справа