Кафедра обліку і оподаткування  створена у серпні 1999 року. Щоденна робота викладачів кафедри над удосконаленням методичної бази, розробкою та впровадженням наукових продуктів, постійне спостереження за освітніми новинами в світі та Україні, за останніми змінами законодавства в сфері економіки, управління, обліку, аналізу, аудиту, контролю та оподаткування суб’єктів господарювання, використання сучасних програмних продуктів, а також високий професійний рівень працівників є запорукою для випуску кваліфікованих бакалаврів та магістрів з обліку і оподаткування. Випускники кафедри під час виробничої та переддипломної практики на підприємствах, в бюджетних організаціях та банківських установах отримують високі оцінки та схвальні відгуки фахівців-практиків, що сприяє працевлаштуванню і забезпеченню їхнього майбутнього, професійному та кар’єрному росту.

У даний час кафедра обліку і оподаткування налічує 11 працівників (серед них 10 науково-педагогічних, з яких 1 – доктор економічних наук, 9 –  кандидати наук; 1 старший лаборант). Наукову та навчально-методичну роботу проводить колектив кафедри у співпраці з профільними кафедрами інших вузів,  зокрема з кафедрою обліку й аудиту Житомирського державного технологічного університету, кафедрою аудиту, ревізії і контролінгу Тернопільського національного економічного університету. В 2015 році розпочато наукову співпрацю з Брестським державним технологічним університетом (Республіка Білорусь).

Складовою частиною підготовки майбутніх фахівців є організація науково-дослідної роботи студентів, тому на базі кафедри обліку  і оподаткування засновано науково-студентське товариство «Баланс», яке функціонує з метою здійснення діяльності, спрямованої на задоволення творчих та наукових інтересів студентів факультету та кафедри, зокрема, а також формування особистості молодого вченого, фахівця високої кваліфікації шляхом надання їм можливості активно займатись науково-дослідною діяльністю.

Одним із пріоритетних напрямів діяльності кафедри є забезпечення студентів сучасними знаннями комп’ютерних систем і технологій та практичними навичками їх використання у професійній діяльності. З цією метою при кафедрі працює кабінет інформаційних систем і технологій в обліку, аудиті та аналізі, роботу якого забезпечено ліцензійним програмним забезпеченням 1 С 8 «Комплект для вищих навчальних закладів України»,  що  дає можливість отримання в повній мірі базових навиків ведення  студентами спеціальності «Облік і оподаткування» комп’ютеризованого обліку, управління виробничою, торгівельною діяльністю підприємства, його трудовими ресурсами.

В умовах розвитку підприємницької діяльності, зростання її видів та форм, орієнтація на європейський стиль життя, бажання людей мати власну справу стає неодмінним атрибутом сучасного суспільно-економічного розвитку. За таких умов постає питання – диплом якої спеціальності необхідно мати для того, щоб відкрити власний бізнес та забезпечити його прибутковість? Найбільш прийнятною в цьому разі є спеціальність «Облік і оподаткування». Адже саме знання бухгалтерського обліку надають можливість розуміти бізнес-процеси зсередини, що забезпечить раціоналізацію процесів планування та управління бізнесом.

Кафедра обліку і оподаткування здійснює підготовку фахівців за перспективною спеціальністю 071 «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ» за такими освітніми ступенями: «бакалавр», «магістр».

Освітні рівні підготовки, терміни навчання

 Спеціальність, освітня програма Освітні рівні Форма навчання Терміни навчання
Облік і оподаткування», освітня програма «Облік і оподаткування в управлінні підприємницькою діяльністю» Бакалавр Денна 4 роки
Облік і оподаткування», освітня програма «Облік і аудит в промисловості» Бакалавр на базі ОКР «Молодший спеціаліст» Денна та заочна 2роки
Облік і оподаткування», освітня програма «Облік і оподаткування» Магістр Денна та заочна 1,5 роки

Студенти факультету постійно приймають участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях, Всеукраїнських олімпіадах зі спеціальності «Облік і оподаткування» та дисципліни «Податкова система України».

У  2016 р. у Київському національному торгівельно-економічному університеті відбулася підсумкова студентська науково-практична конференція ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у галузі науки «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит», на якій студенти Кочерган В. (науковий керівник – к.е.н. Кудлаєва Н.В.) та Огороднік А. (науковий керівник – к.е.н. Маценко л.Ф.) відзначені дипломами І ступеня.

У 2017 р. за результатами ІІ етапу  в Київському національному торговельно-економічному    університеті студентка А.В. Паскар (науковий керівник к.е.н. В.І. Кузь) нагороджена дипломом І ступеня, а студентка Я.С. Статна (керівник к.е.н. Л.С. Гангал) нагороджена дипломом ІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу науково-пошукових робіт з спеціальності «Бухгалтерський облік, аналіз, аудит».

У травні 2016 року учасник Всеукраїнської олімпіади з «Податкової системи України» Шинкарюк Олександр Олександрович, який за загальним рейтингом здобув 5 місце серед 56 заявлених учасників та нагороджений грамотою «За краще знання проблем чинної практики оподаткування».