Іляшенко Анфіса Христофорівна

Посада: в.о., зав.кафедри

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Кабінет: 203

Робочий телефон: 52-31-53

E-mail: name@chnu.edu.ua

публічні та корпоративні фінанси

«Державні фінанси» , «Бюджетна система», «Фінансова безпека діяльності», «Менеджмент у сфері державних фінансів», «Фінансовий менеджмент», «Ринок фінансовий послуг», «Управління державним боргом»

Юрій Едуард Олександрович

Посада: доцент

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

Вчене звання: Доцент

Кабінет: 203

Робочий телефон: 52-31-53

E-mail: e.yurii@chnu.edu.ua

публічні, корпоративні фінанси.

«Фінанси», «Методика викладання фінансових дисциплін», «Корпоративні фінанси», «Іпотечний ринок»

Грубляк Оксана Михайліна

Посада: асистент

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

Вчене звання: 

Кабінет: 203

Робочий телефон: 52-31-53

E-mail: o.grublyak@chnu.edu.ua

державні та місцеві фінанси; система управління державним боргом; фінансовий ринок

«Бюджетна система», «Управління державним боргом», «Ринок фінансових послуг»

Сокровольська Наталія Ярославівна

Посада: доцент

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

Вчене звання: Доцент

Кабінет: 203

Робочий телефон: 52-31-53

E-mail: n.sokrovolska@chnu.edu.ua

Місцеві фінанси, фінанси ОТГ, державні фінанси, фінансова політика.

«Місцеві фінанси», «Бюджетний менеджмент», «Казначейська система виконання бюджету» , «Державні фінанси».

Карвацький Максим Володимирович

Посада: асистент

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

Вчене звання: 

Кабінет: 203

Робочий телефон: 52-31-53

E-mail: name@chnu.edu.ua

Механізми збалансування інтересів акціонерів та корпорації, управління державними фінансами, бюджетний контроль, бюджетна децентралізація.

«Бюджетна система», «Місцеві фінанси», «Менеджмент у сфері державних фінансів», «Бюджетний менеджмент»

Лисенко Жанна Петрівна

Посада: доцент

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

Вчене звання: Доцент

Кабінет: 203

Робочий телефон: 52-31-53

E-mail: name@chnu.edu.ua

Бюджетування, фінансові послуги, адміністрування у фінансовій сфері.

«Фінанси підприємств», «Фінансовий ринок», «Фінансова політика»

Корбутяк Аліна Георгіївна

Посада: асистент

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

Вчене звання: 

Кабінет: 203

Робочий телефон: 52-31-53

E-mail: a.korbutyak@chnu.edu.ua

корпоративні фінанси,  фінансово-економічний механізм, інноваційний розвиток, фінансово-економічна безпека підприємств.

«Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва», «Фінансовий менеджмент», «Фінансовий контролінг»

Храпко Іванна Євгеніївна

Посада: асистент

Науковий ступінь: 

Вчене звання: 

Кабінет: 203

Робочий телефон: 52-31-53

E-mail: i.khrapko@chnu.edu.ua

державні фінанси, місцеві фінанси, соціальна сфера.

«Бюджетна система», «Місцеві фінанси», «Казначейська справа»,

Білак Ольга Сергіївна

Посада: асистент

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

Вчене звання: 

Кабінет: 203

Робочий телефон: 52-31-53

E-mail: o.bilak@chnu.edu.ua

соціальне страхування, фінансова система, фінансовий ринок, недержавні пенсійні фонди, страхові компанії, зарубіжний досвід.

«Фінанси», «Соціальне страхування», «Міжнародні фінанси»

Ковальчук Наталія Олександрівна

Посада: асистент

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

Вчене звання: 

Кабінет: 203

Робочий телефон: 52-31-53

E-mail: name@chnu.edu.ua

проблеми оцінювання та забезпечення  фінансово-економічної безпеки вітчизняних підприємств, питання підвищення ефективності формування та використання активів підприємства, аспекти антикризового фінансового управління підприємством.

«Фінансовий аналіз», «Корпоративні фінанси», «Управління фінансовою санацією підприємства»

Гвоздь Володимир Борисович

Посада: асистент

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

Вчене звання: –

Кабінет: 203

Робочий телефон: 52-31-53

E-mail: name@chnu.edu.ua

Питання підвищення ефективності формування та використання капіталу підприємства, аспекти антикризового фінансового управління підприємством, управління публічними фінансами.

«Фінансовий аналіз», «Теорія публічних фінансів», «Управління фінансовою санацією підприємства»

Куцяк Вадим Олександрович

Посада: асистент

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

Вчене звання:

Кабінет: 203

Робочий телефон: 52-31-53

E-mail: v.kutsiak@chnu.edu.ua

Публічні фінанси, фінанси домогосподарств, особисті фінанси, поведінкові фінанси, фінансова грамотність населення.

«Бюджетна система», «Планування місцевих бюджетів», «Інформаційні системи і технології в державних фінансах», «Фінанси домогосподарств».

Гаватюк Людмила Станіславівна

Посада: асистент

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

Вчене звання:

Кабінет: 203

Робочий телефон: 52-31-53

E-mail: l.gavatiuk@chnu.edu.ua

фінанси підприємств, фінансово-економічний механізм.
«Фінансовий менеджмент», «Фінансовий аналіз».

Ісар Ігор Вікторович

Посада: асистент

Науковий ступінь: –

Вчене звання:

Кабінет: 203

Робочий телефон: 52-31-53

E-mail: name@chnu.edu.ua

Удосконалення методики оцінки вартості капіталу фірм, система оцінки ефективності антикризових заходів підприємства, оцінка інвестиційної активності підприємств на фінансових ринках.
«Оцінка вартості підприємства», «ІСТФ», «Управління фінансовою санацією підприємства», «Фінансова безпека держави»

Лютік Оксана Мирославівна

Посада: асистент

Науковий ступінь: 

Вчене звання:

Кабінет: 203

Робочий телефон: 52-31-53

E-mail: name@chnu.edu.ua

місцеві фінанси, власні доходи територіальних громад,  фінансова автономія місцевого самоврядування, співпраця України з міжнародними фінансовими організаціями.

«Фінанси»,  «Міжнародні фінансові організації»

Гуменюк Мар’яна Мирославівна

Посада: асистент

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

Вчене звання:

Кабінет: 203

Робочий телефон: 52-31-53

E-mail: m.humeniuk@chnu.edu.ua

рентабельність виробництва сільськогосподарської продукції, шляхи підвищення ефективності функціонування сільськогосподарських підприємств,  ціноутворення, кредитування та державна підтримка сільськогосподарських підприємств.

«Фінанси підприємтсв», «Фінансовий аналіз»,  «Управління фінансовими активами»

Лаврук Наталія Анатоліївна

Посада: асистент

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

Вчене звання:

Кабінет: 203

Робочий телефон: 52-31-53

E-mail: name@chnu.edu.ua

Мотиваційний механізм підприємств;Страховий та банківський менеджмент; Страхування в системі ризик менеджменту; Організація та управління діяльністю банку.

«Страхування», «Страховий менеджмент», «Безпека банківських систем», «Електронні банківські послуги», «Центральний банк та грошово-кредитна політика».

Островська Наталія Степанівна

Посада: доцент

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Кабінет: 203

Робочий телефон: 52-31-53

E-mail: name@chnu.edu.ua

банківська система

«Банківське регулювання і нагляд», «Банківська система», «Центральні банки і грошово-кредитна політика»

Полагнин Дмитро Дмитрович

Посада: асистент

Науковий ступінь: 

Вчене звання:

Кабінет: 203

Робочий телефон: 52-31-53

E-mail: d.polagnyn@chnu.edu.ua

монетарна політика

«Банківська система», «Гроші та кредит», «Інвестиційне кредитування», «Фінансовий менеджмент у банку», «Безпека банківської діяльності», «Інформаційні системи і технології в банках»

Юрій Катерина Констянтинівна

Посада: асистент

Науковий ступінь: 

Вчене звання:

Кабінет: 203

Робочий телефон: 52-31-53

E-mail: k.yurii@chnu.edu.ua

малий бізнес, інновації.

«Гроші та кредит», «Банківські операції», «Банківська система», «Міжнародні розрахунки і валютні операції»

Федишин Майя Пилипівна

Посада: асистент

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

Вчене звання:

Кабінет: 203

Робочий телефон: 52-31-53

E-mail: m.fedyshyn@chnu.edu.ua

Проблеми теорії і практики планування та ефективного управління грошовими потоками  на підприємствах, економіка підприємства, фінансове посередництво.

«Грошово-кредитні системи зарубіжних країн»,  «Банківський контролінг», «Антикризове управління банком»

Вікнянська Анастасія Олександрівна

Посада: асистент

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

Вчене звання:

Кабінет: 203

Робочий телефон: 52-31-53

E-mail: name@chnu.edu.ua

розвиток системи соціального страхування в Україні; вдосконалення системи соціального захисту різних категорій населення; теоретичні та практичні аспекти формування національної моделі соціального захисту населення.

«Управління інвестиційними проектами», «Валютна політика», «Фондовий ринок», «Фінансовий ринок», «Фінансова політика».

Єрмійчук Наталія Ігорівна

Посада: асистент

Науковий ступінь: 

Вчене звання:

Кабінет: 203

Робочий телефон: 52-31-53

E-mail: name@chnu.edu.ua

проблеми і перспективи державного фінансового контролю, особливості побудови системи фінансового контроллінгу суб’єктів підприємництва різних форм власності.

«Фінанси підприємств», «Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва», «Фінансовий аналіз», «Фінансовий контролінг», «Бюджетування суб’єктів господарювання»

Погоріла Інна Іванівна

Посада: асистент

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

Вчене звання:

Кабінет: 203

Робочий телефон: 52-31-53

E-mail: i.pohorila@chnu.edu.ua

соціальне страхування, фінансова система, фінансовий ринок, недержавні пенсійні фонди, страхові компанії, зарубіжний досвід.
«Іпотечний ринок», «Соціальне страхування»

Олексин Артур Григорович

Посада: доцент

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Кабінет: 203

Робочий телефон: 52-31-53

E-mail: name@chnu.edu.ua

Менеджмент комерційного банку та його безпека

«Банківська система», «Фінансовий менеджмент у банку», «Електронні банківські послуги», «Фінансова безпека банку»

Русул Любов Василівна

Посада: асистент

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

Вчене звання:

Кабінет: 203

Робочий телефон: 52-31-53

E-mail: l.rusul@chnu.edu.ua

Страховий ринок та його регулювання.

«Страхування», «Страховий менеджмент», «Ризик-менеджмент у страхуванні», «Міжнародне страхування».