Юрій Едуард Олександрович

Посада: завідувач кафедри

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

Вчене звання: Доцент

Кабінет: 203

Робочий телефон: 52-31-53

E-mail: e.yurii@chnu.edu.ua

публічні, корпоративні фінанси.

«Фінанси», «Методика викладання фінансових дисциплін», «Корпоративні фінанси», «Іпотечний ринок»

Іляшенко Анфіса Христофорівна

Посада: професор

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Кабінет: 203

Робочий телефон: 52-31-53

E-mail: name@chnu.edu.ua

публічні та корпоративні фінанси

«Державні фінанси» , «Бюджетна система», «Фінансова безпека діяльності», «Менеджмент у сфері державних фінансів», «Фінансовий менеджмент», «Ринок фінансовий послуг», «Управління державним боргом»

Грубляк Оксана Михайліна

Посада: асистент

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

Вчене звання: 

Кабінет: 203

Робочий телефон: 52-31-53

E-mail: o.grublyak@chnu.edu.ua

державні та місцеві фінанси; система управління державним боргом; фінансовий ринок

«Бюджетна система», «Управління державним боргом», «Ринок фінансових послуг»

Сокровольська Наталія Ярославівна

Посада: доцент

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

Вчене звання: Доцент

Кабінет: 203

Робочий телефон: 52-31-53

E-mail: n.sokrovolska@chnu.edu.ua

Місцеві фінанси, фінанси ОТГ, державні фінанси, фінансова політика.

«Місцеві фінанси», «Бюджетний менеджмент», «Казначейська система виконання бюджету» , «Державні фінанси».

Карвацький Максим Володимирович

Посада: асистент

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

Вчене звання: 

Кабінет: 203

Робочий телефон: 52-31-53

E-mail: name@chnu.edu.ua

Механізми збалансування інтересів акціонерів та корпорації, управління державними фінансами, бюджетний контроль, бюджетна децентралізація.

«Бюджетна система», «Місцеві фінанси», «Менеджмент у сфері державних фінансів», «Бюджетний менеджмент»

Лисенко Жанна Петрівна

Посада: доцент

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

Вчене звання: Доцент

Кабінет: 203

Робочий телефон: 52-31-53

E-mail: name@chnu.edu.ua

Бюджетування, фінансові послуги, адміністрування у фінансовій сфері.

«Фінанси підприємств», «Фінансовий ринок», «Фінансова політика»

Корбутяк Аліна Георгіївна

Посада: асистент

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

Вчене звання: 

Кабінет: 203

Робочий телефон: 52-31-53

E-mail: a.korbutyak@chnu.edu.ua

корпоративні фінанси,  фінансово-економічний механізм, інноваційний розвиток, фінансово-економічна безпека підприємств.

«Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва», «Фінансовий менеджмент», «Фінансовий контролінг»

 

 

Ковальчук Наталія Олександрівна

Посада: асистент

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

Вчене звання: 

Кабінет: 203

Робочий телефон: 52-31-53

E-mail: name@chnu.edu.ua

проблеми оцінювання та забезпечення  фінансово-економічної безпеки вітчизняних підприємств, питання підвищення ефективності формування та використання активів підприємства, аспекти антикризового фінансового управління підприємством.

«Фінансовий аналіз», «Корпоративні фінанси», «Управління фінансовою санацією підприємства»

 

Куцяк Вадим Олександрович

Посада: асистент

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

Вчене звання:

Кабінет: 203

Робочий телефон: 52-31-53

E-mail: v.kutsiak@chnu.edu.ua

Публічні фінанси, фінанси домогосподарств, особисті фінанси, поведінкові фінанси, фінансова грамотність населення.

«Бюджетна система», «Планування місцевих бюджетів», «Інформаційні системи і технології в державних фінансах», «Фінанси домогосподарств».

Гаватюк Людмила Станіславівна

Посада: асистент

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

Вчене звання:

Кабінет: 203

Робочий телефон: 52-31-53

E-mail: l.gavatiuk@chnu.edu.ua

фінанси підприємств, фінансово-економічний механізм.
«Фінансовий менеджмент», «Фінансовий аналіз».

 

Лютік Оксана Мирославівна

Посада: асистент

Науковий ступінь: 

Вчене звання:

Кабінет: 203

Робочий телефон: 52-31-53

E-mail: name@chnu.edu.ua

місцеві фінанси, власні доходи територіальних громад,  фінансова автономія місцевого самоврядування, співпраця України з міжнародними фінансовими організаціями.

«Фінанси»,  «Міжнародні фінансові організації»

Гуменюк Мар’яна Мирославівна

Посада: асистент

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

Вчене звання:

Кабінет: 203

Робочий телефон: 52-31-53

E-mail: m.humeniuk@chnu.edu.ua

рентабельність виробництва сільськогосподарської продукції, шляхи підвищення ефективності функціонування сільськогосподарських підприємств,  ціноутворення, кредитування та державна підтримка сільськогосподарських підприємств.

«Фінанси підприємтсв», «Фінансовий аналіз»,  «Управління фінансовими активами»

Лаврук Наталія Анатоліївна

Посада: асистент

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

Вчене звання:

Кабінет: 203

Робочий телефон: 52-31-53

E-mail: name@chnu.edu.ua

Мотиваційний механізм підприємств;Страховий та банківський менеджмент; Страхування в системі ризик менеджменту; Організація та управління діяльністю банку.

«Страхування», «Страховий менеджмент», «Безпека банківських систем», «Електронні банківські послуги», «Центральний банк та грошово-кредитна політика».

Островська Наталія Степанівна

Посада: доцент

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Кабінет: 203

Робочий телефон: 52-31-53

E-mail: name@chnu.edu.ua

банківська система

«Банківське регулювання і нагляд», «Банківська система», «Центральні банки і грошово-кредитна політика»

Полагнин Дмитро Дмитрович

Посада: асистент

Науковий ступінь: 

Вчене звання:

Кабінет: 203

Робочий телефон: 52-31-53

E-mail: d.polagnyn@chnu.edu.ua

монетарна політика

«Банківська система», «Гроші та кредит», «Інвестиційне кредитування», «Фінансовий менеджмент у банку», «Безпека банківської діяльності», «Інформаційні системи і технології в банках»

 

Федишин Майя Пилипівна

Посада: асистент

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

Вчене звання:

Кабінет: 203

Робочий телефон: 52-31-53

E-mail: m.fedyshyn@chnu.edu.ua

Проблеми теорії і практики планування та ефективного управління грошовими потоками  на підприємствах, економіка підприємства, фінансове посередництво.

«Грошово-кредитні системи зарубіжних країн»,  «Банківський контролінг», «Антикризове управління банком»

Вікнянська Анастасія Олександрівна

Посада: асистент

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

Вчене звання:

Кабінет: 203

Робочий телефон: 52-31-53

E-mail: name@chnu.edu.ua

розвиток системи соціального страхування в Україні; вдосконалення системи соціального захисту різних категорій населення; теоретичні та практичні аспекти формування національної моделі соціального захисту населення.

«Управління інвестиційними проектами», «Валютна політика», «Фондовий ринок», «Фінансовий ринок», «Фінансова політика».

 

 

Олексин Артур Григорович

Посада: доцент

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Кабінет: 203

Робочий телефон: 52-31-53

E-mail: name@chnu.edu.ua

Менеджмент комерційного банку та його безпека

«Банківська система», «Фінансовий менеджмент у банку», «Електронні банківські послуги», «Фінансова безпека банку»

Русул Любов Василівна

Посада: асистент

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

Вчене звання:

Кабінет: 203

Робочий телефон: 52-31-53

E-mail: l.rusul@chnu.edu.ua

Страховий ринок та його регулювання.

«Страхування», «Страховий менеджмент», «Ризик-менеджмент у страхуванні», «Міжнародне страхування».

Абрамова Алла Сергіївна

Посада: асистент

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

Вчене звання:

Кабінет: 203

Робочий телефон: 52-31-53

E-mail: name@chnu.edu.ua

фінансове забезпечення суб’єктів господарювання, податкова система і податковий менеджмент

«Теорія публічних фінансів», «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання», «Інформаційні системи і технології у фінансах».

Жаворонок Артур Віталійович

Посада: асистент

Науковий ступінь:

Вчене звання:

Кабінет: 203

Робочий телефон: 52-31-53

E-mail: artur.zhavoronok@ukr.net

податкове адміністрування, податковий менеджмент, нетрадиційні банківські послуги

«Ринок фінансових послуг», «Фінансовий ринок», «Іпотечний ринок», «Соціальне страхування», «Історія фінансової науки».

Марусяк Наталія Вікторівна

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Кабінет: 203

Робочий телефон: 52-31-53

E-mail: Alkorn2006@ukr.net

фінансовий контролінг, вартісно-орієнтоване управління, EVA

«Банківські операції», «Банківська система», «Фінанси підприємств».