2013

 1. Банківська система: навч. посіб. / Д.Д. Полагнин, М.П. Федишин, А.Г. Олексин. –Чернівці, БДФЕУ, 2013. – 400с.
 2. Банківські ризики та методи управління ними: Навчальний посібник / Островська Н.С., Марич М.Г. Мельник А.Т. / Чернівці – БДФЕУ,  – 210 с.
 3. Банківські ризики та методи управління ними: Навчальний посібник /  Н.С. Островська, М.Г. Марич, Д.А. Ротар, І.В. Ґудзик / Чернівці – БДФЕУ,  – 126 с.
 4. Безпека банківської діяльності: навчальний посібник /  М.Г. Марич,  Д.А. Ротар  – Чернівці, 2013. – 197 с.
 5. Вдосконалення механізму кредитно-податкового регулювання банківської діяльності в Україні: монографія /Н.С. Островська, Д.Д. Полагнин, А.Г. Олексин, М.П. Федишин, А.С. Абрамова і ін./ Під редакцією В.К. Євдокименка. – Чернівці, 2013. – 213 с.
 6. Ковальчук Н.О., Ісар І.В., Гуменюк М.М. Фінансовий аналіз: практикум. –  БДФЕУ, 2013. – 102 с.
 7. Податковий менеджмент: навч. посіб. / Т.М.Савчук.- Чернівці, БДФЕУ, 2013. – 83с.
 8. Стратегічне управління у транснаціональних корпораціях: Начальний посібник / М. фон Шульц, О.В. Михайловська, М.М. Шкільняк, І.С. Катеринчук, В.І. Гринчуцький, Р. фон Шульц, І.М. Якуб’як, Н.В. Грапко. – Чернівці, 2013. – 296с.

2014

 1. Банківські операції:Підручник / М.Г. Марич, Д.А. Ротар / Чернівці, 2014. – 302с.
 2. Економічні інструменти балансування інтересів акціонерів у системі корпоративного управління промисловими підприємствами: монографія / М.В. Карвацький – Глибока: Глибоцька районна друкарня, 2014. – 189 с.
 3. Інвестиційне кредитування: навчальний посібник / Д.Д. Полагнин. – Чернівці, БДФЕУ, 2014. – 199с.
 4. Інвестиційне кредитування: практикум-посібник / Д.Д. Полагнин, Н.С. Островська / Чернівці, 2014. – 184с.
 5. Інструменти та механізми управління фінансовими ресурсами на регіональному рівні: монографія / колектив авторів [А.А Дякова., В.Р.Кіндрат, Є.М.Пушко-Цибуляк, В.В.Прядко, Ю.І.Чобан, І.Г.Чукля] – Глибока: Глибоцька районна друкарня, 2014. – 308 с.
 6. Карвацький М.В. Державні фінанси: навчально-наочний посібник. – БДФЕУ, 2014. – 217 с.
 7. Кредитування і контроль: Навчальний посібник / Н.С. Островська, Д.Д. Полагнин. – Чернівці, 2014. – 85с.
 8. Організаційно-економічний механізм забезпечення діяльності страхових компаній / О.С. Білак – Чернівці: Технодрук, 2014. – 163 с
 9. Фінансовий ринок України в умовах мінливого середовища: монографія / колектив авторів [заг. редакція В.В. Прядка] – Чернівці: Технодрук, 2014. – 216 с.
 10. Центральні банки світу: довідник / Д.Д. Полагнин, Н.С. Островська, А.Т. Мельник. – Чернівці, 2014 -114с.

2015

 1. Банківська система: навч. посіб. / Д.Д. Полагнин, М.П. Федишин, А.Г. Олексин. – 2-ге вид., доповн. і випр. – Чернівці, БДФЕУ, 2015. – 380с.
 2. Банківська система: Навчальний посібник / Н.В.Грапко/. – Чернівці, БДФЕУ, 2015. – 156 с.
 3. Ефективність податкового регулювання в умовах модернізації економіки: монографія / Островська Н.С., Савчук Т.М., Гусак Н.Б., Жаворонок А.В./  за заг. наук. ред. Островської Н.С. – Чернівці, БДФЕУ, 2015. – 380с.
 4. Інвестування інноваційного розвитку національного господарства: монографія / А.Г. Корбутяк – Чернівці: Новатех – 200 с.
 5. Оптимізація джерел відтворення основних засобів на промислових підприємствах: монографія / В.В. Прядко, І.І. Погоріла – Чернівці: Прут, 2015. – 228 с.
 6. Основи фінансів: навчально-наочний посібник / колектив авторів [заг. редакція В.В. Прядка]. – Тернопіль, 2015 рік. – 236с.
 7. Розвиток фінансового менеджменту в умовах хаотичного структурування економіки: монографія / С.А, Кузнецова, О.В, Лебідь, В.М, Косарєв, Л.В. Русул, Д.Д. Полагнин та ін. / за заг. наук. ред. С.А. Кузнецової. -Дніпропетровськ: Акцент ПП, 2015. – 277с.
 8. Русул Л. В. Страховий менеджмент : навч. посіб. / [уклад. Л. В. Русул]. – Чернівці : [б.в.], 2015. – 116 с.
 9. Русул Л.В. Навчальний посібник з дисципліни «Страховий менеджмент» – БДФЕУ, – 150 с.
 10. Управління активами промислових підприємств в умовах інноваційно-інвестиційного розвитку економіки: монографія / В.В. Прядко, Н.О. Ковальчук – Чернівці: Технодрук, 2015. – 199 с.
 11. Управління державним боргом в системі фінансово-економічного регулювання: монографія / О.М. Грубляк – Чернівці: Технодрук. – 174 с.
 12. Фінансова політика інноваційно-інвестиційного розвитку в умовах глобальних трансформацій: моногр. / [В. О. Куцяк, Н. М. Ткачук, Шулюк Б. С. та ін.] ; за ред. В. Г. Дем’янишина. – Тернопіль: Економічна думка, 2015. – 362 с.
 13. Якуб’як І.М. Фінансова безпека комерційних банків України/ І.М.Якуб’як.-Чернівці, ФОП «Толстих А.В.», 2015. – 223 с.

2016

 1. Вдосконалення механізму кредитно-банківського та податкового регулювання модернізації економіки за інноваційно-інвестиційним вектором / Островська Полагнин Д.Д. та ін. автори / за заг. наук. ред. Островської Н.С. – Чернівці, БДФЕУ, 2016. – рукопис.
 2. Інноваційно-інвестиційний механізм банківської системи: монографія / Островська Н.С., Грапко Н.В., Полагнин Д.Д., Олексин А.Г./ за заг. наук. ред. Островської Н.С. – Чернівці, БДФЕУ, 2016. – рукопис.
 3. Механізм забезпечення регулювання ринку страхових послуг України в кризових умовах розвитку фінансового ринку. / Л.В. Русул. – Чернівці, 2016. – 203с.
 4. Мотивація трудової діяльності жінок: монографія/ Н.А.Лаврук, О.В.Лаврук. – Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2016. – 216с.
 5. Роль інноваційно-інвестиційного механізму діяльності банків у відтворювальних процесах / Н.С. Островська, Д.Д. Полагнин, Л.В. Русул, А.В. Жаворонок, А.В. Ватаман. – Чернівці, 2016. – 256с.
 6. Фінансове оздоровлення житлово-комунального господарства в умовах реформування галузі / Гаватюк Л.С./ В-цтво «Технодрук». – Чернівці. – 2016. – 194с.
 7. Фінансове регулювання інвестиційно-інноваційного розвитку регіону: монографія / За заг. ред. проф. В.В. Прядка. – Чернівці, 2016. – 192с.
 8. Юрій К.К. Банківське регулювання і нагляд – БДФЕУ,  2016. – 156 с.