2013

 1. Банківська система: навч. посіб. / Д.Д. Полагнин, М.П. Федишин, А.Г. Олексин. –Чернівці, БДФЕУ, 2013. – 400с.
 2. Банківські ризики та методи управління ними: Навчальний посібник / Островська Н.С., Марич М.Г. Мельник А.Т. / Чернівці – БДФЕУ,  – 210 с.
 3. Банківські ризики та методи управління ними: Навчальний посібник /  Н.С. Островська, М.Г. Марич, Д.А. Ротар, І.В. Ґудзик / Чернівці – БДФЕУ,  – 126 с.
 4. Безпека банківської діяльності: навчальний посібник /  М.Г. Марич,  Д.А. Ротар  – Чернівці, 2013. – 197 с.
 5. Вдосконалення механізму кредитно-податкового регулювання банківської діяльності в Україні: монографія /Н.С. Островська, Д.Д. Полагнин, А.Г. Олексин, М.П. Федишин, А.С. Абрамова і ін./ Під редакцією В.К. Євдокименка. – Чернівці, 2013. – 213 с.
 6. Ковальчук Н.О., Ісар І.В., Гуменюк М.М. Фінансовий аналіз: практикум. –  БДФЕУ, 2013. – 102 с.
 7. Податковий менеджмент: навч. посіб. / Т.М.Савчук.- Чернівці, БДФЕУ, 2013. – 83с.
 8. Стратегічне управління у транснаціональних корпораціях: Начальний посібник / М. фон Шульц, О.В. Михайловська, М.М. Шкільняк, І.С. Катеринчук, В.І. Гринчуцький, Р. фон Шульц, І.М. Якуб’як, Н.В. Грапко. – Чернівці, 2013. – 296с.

2014

 1. Банківські операції:Підручник / М.Г. Марич, Д.А. Ротар / Чернівці, 2014. – 302с.
 2. Економічні інструменти балансування інтересів акціонерів у системі корпоративного управління промисловими підприємствами: монографія / М.В. Карвацький – Глибока: Глибоцька районна друкарня, 2014. – 189 с.
 3. Інвестиційне кредитування: навчальний посібник / Д.Д. Полагнин. – Чернівці, БДФЕУ, 2014. – 199с.
 4. Інвестиційне кредитування: практикум-посібник / Д.Д. Полагнин, Н.С. Островська / Чернівці, 2014. – 184с.
 5. Інструменти та механізми управління фінансовими ресурсами на регіональному рівні: монографія / колектив авторів [А.А Дякова., В.Р.Кіндрат, Є.М.Пушко-Цибуляк, В.В.Прядко, Ю.І.Чобан, І.Г.Чукля] – Глибока: Глибоцька районна друкарня, 2014. – 308 с.
 6. Карвацький М.В. Державні фінанси: навчально-наочний посібник. – БДФЕУ, 2014. – 217 с.
 7. Кредитування і контроль: Навчальний посібник / Н.С. Островська, Д.Д. Полагнин. – Чернівці, 2014. – 85с.
 8. Організаційно-економічний механізм забезпечення діяльності страхових компаній / О.С. Білак – Чернівці: Технодрук, 2014. – 163 с
 9. Фінансовий ринок України в умовах мінливого середовища: монографія / колектив авторів [заг. редакція В.В. Прядка] – Чернівці: Технодрук, 2014. – 216 с.
 10. Центральні банки світу: довідник / Д.Д. Полагнин, Н.С. Островська, А.Т. Мельник. – Чернівці, 2014 -114с.

2015

 1. Банківська система: навч. посіб. / Д.Д. Полагнин, М.П. Федишин, А.Г. Олексин. – 2-ге вид., доповн. і випр. – Чернівці, БДФЕУ, 2015. – 380с.
 2. Банківська система: Навчальний посібник / Н.В.Грапко/. – Чернівці, БДФЕУ, 2015. – 156 с.
 3. Ефективність податкового регулювання в умовах модернізації економіки: монографія / Островська Н.С., Савчук Т.М., Гусак Н.Б., Жаворонок А.В./  за заг. наук. ред. Островської Н.С. – Чернівці, БДФЕУ, 2015. – 380с.
 4. Інвестування інноваційного розвитку національного господарства: монографія / А.Г. Корбутяк – Чернівці: Новатех – 200 с.
 5. Оптимізація джерел відтворення основних засобів на промислових підприємствах: монографія / В.В. Прядко, І.І. Погоріла – Чернівці: Прут, 2015. – 228 с.
 6. Основи фінансів: навчально-наочний посібник / колектив авторів [заг. редакція В.В. Прядка]. – Тернопіль, 2015 рік. – 236с.
 7. Розвиток фінансового менеджменту в умовах хаотичного структурування економіки: монографія / С.А, Кузнецова, О.В, Лебідь, В.М, Косарєв, Л.В. Русул, Д.Д. Полагнин та ін. / за заг. наук. ред. С.А. Кузнецової. -Дніпропетровськ: Акцент ПП, 2015. – 277с.
 8. Русул Л. В. Страховий менеджмент : навч. посіб. / [уклад. Л. В. Русул]. – Чернівці : [б.в.], 2015. – 116 с.
 9. Русул Л.В. Навчальний посібник з дисципліни «Страховий менеджмент» – БДФЕУ, – 150 с.
 10. Управління активами промислових підприємств в умовах інноваційно-інвестиційного розвитку економіки: монографія / В.В. Прядко, Н.О. Ковальчук – Чернівці: Технодрук, 2015. – 199 с.
 11. Управління державним боргом в системі фінансово-економічного регулювання: монографія / О.М. Грубляк – Чернівці: Технодрук. – 174 с.
 12. Фінансова політика інноваційно-інвестиційного розвитку в умовах глобальних трансформацій: моногр. / [В. О. Куцяк, Н. М. Ткачук, Шулюк Б. С. та ін.] ; за ред. В. Г. Дем’янишина. – Тернопіль: Економічна думка, 2015. – 362 с.
 13. Якуб’як І.М. Фінансова безпека комерційних банків України/ І.М.Якуб’як.-Чернівці, ФОП «Толстих А.В.», 2015. – 223 с.

2016

  1. Вдосконалення механізму кредитно-банківського та податкового регулювання модернізації економіки за інноваційно-інвестиційним вектором / Островська Полагнин Д.Д. та ін. автори / за заг. наук. ред. Островської Н.С. – Чернівці, БДФЕУ, 2016. – рукопис.
  1. Інноваційно-інвестиційний механізм банківської системи: монографія / Островська Н.С., Грапко Н.В., Полагнин Д.Д., Олексин А.Г./ за заг. наук. ред. Островської Н.С. – Чернівці, БДФЕУ, 2016. – рукопис.
  1. Механізм забезпечення регулювання ринку страхових послуг України в кризових умовах розвитку фінансового ринку. / Л.В. Русул. – Чернівці, 2016. – 203с.
  1. Мотивація трудової діяльності жінок: монографія/ Н.А.Лаврук, О.В.Лаврук. – Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2016. – 216с.
  1. Роль інноваційно-інвестиційного механізму діяльності банків у відтворювальних процесах / Н.С. Островська, Д.Д. Полагнин, Л.В. Русул, А.В. Жаворонок, А.В. Ватаман. – Чернівці, 2016. – 256с.
  1. Фінансове оздоровлення житлово-комунального господарства в умовах реформування галузі / Гаватюк Л.С./ В-цтво «Технодрук». – Чернівці. – 2016. – 194с.
  1. Фінансове регулювання інвестиційно-інноваційного розвитку регіону: монографія / За заг. ред. проф. В.В. Прядка. – Чернівці, 2016. – 192с.
 1. Юрій К.К. Банківське регулювання і нагляд – БДФЕУ,  2016. – 156 с.

2017

 1. Лисенко Ж.П., Олексин А.Г., Куцяк В.О., Грубляк О.М. Innovations in development of socio-economic systems: microeconomic, macroeconomic and mesoeconomic levels. – Collective monograph. – Vol. 2. Lithuania: «Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2016. – 332 p. ISBN 978-9934-8643-1-5 (The economic development communities based on the cluster approach (For example, medical and recreational cluster the city of Chernivtsi), P. 243-256).
 2. Лисенко Ж.П., Олексин А.Г. Інноваційні, фінансові та технічні аспекти діяльності підприємств: колективна монографія/ за заг. ред. Л.М. Савчук, Maria Fic. – Дніпро: Пороги, 2017. – с. 384 ISBN 978-617-518-335-9 (Розділ 5. Місце контролінгу в діяльності підприємств та формування стратегій їх високотехнологічного розвитку, п.5.1. Роль контролінгу в системі управління підприємством та оцінці його капіталу, С. 339-349).
 3.  Абрамова А.С. Інструментарій активізації фінансового забезпечення банківськими установами малого та середнього бізнесу як основи фінансово-економічної безпеки країни / А.С. Абрамова // Стратегія та механізми забезпечення фінансово-економічної безпеки: колективна монографія / за заг. ред. В.П. Ільчука. – Чернігів: ЧНТУ, 2017. – С. 73–85.
 4. Жаворонок А.В. Роль нетрадиційних банківських послуг у забезпечені фінансової безпеки банку / А.В. Жаворонок // Стратегія та механізми забезпечення фінансово-економічної безпеки: колективна монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. В.П. Ільчука. – Чернігів: ЧНТУ, 2017. – С. 85–98.
 5. Жаворонок А.В. Теоретико-прикладні особливості діяльності банківських установ в умовах стохастичності зовнішнього середовища / А.В. Жаворонок // Розвиток фінансових посередників у турбулентних умовах: колективна монографія / за заг. ред. В.П. Ільчука. – Чернігів: ЧНТУ, 2017. – С. 58–78.
 6. Куцяк В.О. Особисті фінанси в умовах розвитку ринкових відносин в Україні: монографія /  В.О. Куцяк. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2017. – 208с.
 7. Марич М.Г. Вплив інтеграції банківської системи України у світовий економічний простір на розвиток банківських інновацій в Україні: монографія /  М.Г. Марич. – Чернівці. – 2017. – 319 с.
 8. Фінансовий контролінг: навч. посіб. / А.Г. Корбутяк, Н.І. Єрмійчук, – Чернівці: Рута, 2017. – 160 с.
 9. Фінансовий менеджмент: навчальний посібник/ За заг. ред. к.е.н. Юрія Е.О. – Чернівці: Видавництво «Рута», 2017. – 342с.
 10. Місцеві фінанси: навчальний посібник [Колектив кафедри фінансів] – Чернівці: Видавництво «Рута».  – 2017. – 238с.
 11. Корпоративні фінанси: навч. посіб. / Е.О. Юрій, Н.О. Ковальчук. – Чернівці: Рута, 2017. – 374 с.
 12. Русул Л.В. Страхування: від теорії до практики: навч. посіб. / Л.В. Русул, М.П. Федишин, Н.А. Лаврук. – Чернівці, ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2017. – 301с.

2018 рік 

 1. Банківська безпека: навч. посіб. / М.Г. Марич, М.П. Федишин, Д.Д. Полагнин. – Камянець-Полільський: Аксіома, 2018. – 197 с. (Рекомендація до друку Вченої ради ЧНУ ім. Ю. Федьковича)
 2. Русул Л.В. Ризик-менеджмент у страхуванні: навч. посіб./Л.В. Русул. Чернівці, ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2018. 83 с.
 3. Фінансове посередництво: навч. посібник / За заг. ред. доц. Юрія Е.О. – Чернівці: Чернівецький нац.ун-т, 2018. – 344с.
 4. Русул Л.В. Страхування: від теорії до практики: навч.посіб. / Л.В.Русул, М.П.Федишин, Н.А.Лаврук. – Камянець-Подільський:Аксіома, 2018. – 288с.
 5. Абрамова А.С. Теорія публічних фінансів: навч. посіб. / А.С. Абрамова, М.Г. Марич, М.В. Дубина, Л.В. Попова, А.В. Жаворонок, Д.Г. Савчук, А.О. Вікнянська. – Кам’янець-Подільський, Аксіома. 2018. – 322 с.
 6. Ринок фінансових послуг : навчальний посібник / М.В. Дубина, О.М. Грубляк, А.В. Жаворонок, А.С. Абрамова, Д.Г. Савчук, А.О. Вікнянська. – Чернігів, 2018. – 352 с.
 7. Робочий зошит з навчальної дисципліни «Бюджетна система». – Чернівці: Технодрук, 2018. – 119 с.
 8. Абрамова А.С. Вступ у спеціальність: конспект лекцій / А.С. Абрамова. – Чернівці, 2018. – 100 с.
 9. Абрамова А.С. Теорія публічних фінансів: конспект лекцій / А.С. Абрамова. – Чернівці, 2018. – 100 с.
 10. Sozioökonomische und rechtliche Faktoren der sozialen Entwicklung unter den Bedingungen der Globalisierung. von Doktor der Wirtschaftswissenschaften, Professor Yu.V. Pasichnyk – kollektive Monographie in 2 Bänden, B. 1 – Shioda GmbH, Steyr, Österreich, 2018. (О. М. Грубляк, Карвацький М.В., Жаворонок А.В., Марусяк Н.В., Абрамова А.С., Русул Л.В., Федишин М.П., Вікнянська А.О.)
 11. The influence of credit factors on the development of the real economic sector in the conditions of economic instability / M.F. Fedyshyn, M.G. Marich, A.S. Abramova // Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2018. Vol/2 (25). P. 366-374 (Web of Science).
 12. Островська Н. Формування служби контролінгу ризиків в комерційних банках України. /Н.Островська// International Journal of Innovative Technologies in Economy. – – №1(13). – С. 150-157.
 13. Finances of the public-private partnership as a way of Ukrainian agroindustrial complex development/ Kosach I. A., Lysenko Zh. P., Oleksyn A. G. // Scientific Bulletin of Polissia.–Chernihiv: ChNUT, 2018. – № 2 (14). Р. 2 – Р. 83-87.
 14. Methodical approaches to assess the efficiency of the budget process in Ukraine / O. M. Hrubliak, M. V. Karvatskyi, A. V. Zhavoronok // Scientific Bulletin of Polissia[Text]. – Chernihiv :ChNUT. – 2018. – № 2 (14). – Part2. – P. 108–113.
 15. Фінансова стійкість місцевого самоврядування: вплив економічної бази та доходів /Ж.П. Лисенко А.Г. Олексин // Бізнес-навігатор. – –Вип. 2 (45). – С.98-102.
 16. Оцінка ефективності реформування системи міжбюджетних відносин в Україні / М.В. Карвацький, О.М. Грубляк // Науковий вісник Ужгородського університету Серія «Економіка» Збірник наукових праць Випуск 1(51), Ужгород. – 2018. – С. 317-322.
 17. Грубляк О.М. Економічна сутність та основні проблеми грошово-кредитної політики НБУ в сучасних умовах / О.М. Грубляк, Н.І. Шкрумеляк // Науковий журнал «Молодий вчений». – 2018. –Вип. 10(62). – С. 317–322.
 18. Грубляк О.М. Роль бюджету в реалізації соціальної політики держави/ О.М. Грубляк, А.В. Мацкуляк // Науковий журнал «Молодий вчений». – 2018. – Вип. 10(62). – С. 323 – 328.
 19. Грубляк О.М. Бюджетнаполітикасоціально-економічногорозвиткудержави/ О.М. Грубляк, М.М. Слусаряк // Науковий журнал «Молодий вчений». – 2018. – Вип. 11(63). – С. 217 – 222.
 20. Нетрадиційні банківські операції та послуги: передумови виникнення та розвитку [Електронний ресурс] / А. В. Жаворонок, А. О. Вікнянська // Інфраструктура ринку. – 2018. – №21. – С. 257–261.
 21. Жаворонок А. В. Тенденції розвитку ринку банківських депозитів в Україні / А. В. Жаворонок // Проблеми економіки. – 2018. – №3(37). – С. 184-190.
 22. Жаворонок А. В. Зарубіжний досвід адміністративно-правового регулювання місцевих податків і зборів [Електронний ресурс] / А. В. Жаворонок, А. О. Павлюк // Молодий вчений. – 2018. – №10 (62).
 23. Полагнин Д. Д. Аналіз сучасного стану та здійснення маркетингу банківськими установами України [Текст] / Д. Д. Полагнин, К. І. Катринуца // Молодий вчений. — 2018. — №5.– С.743-747
 24. Полагнин Д. Д. Причини виникнення світових криз і їх вплив на економіку країн Європи [Текст] / Л. Л. Денькович, Д. Д. Полагнин // Молодий вчений. — 2018. — №5.– С. 694-698.
 25. Полагнин Д. Д. Вплив кредитів МВФ на грошову систему України [Текст] / Д. Д. Полагнин, І. В. Марущак // Молодий вчений. — 2018. — №5. − С. 748-751.
 26. Островська Н.С. Економічна суть банківських ризиків / Н.Островська // Науковий економічний журнал «Інтелект ХХІ». Випуск 2/2018. – С.117-121.
 27. Островська Н.С. Методи мінімізації банківських ризиків в Україні / Н.Островська // Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та іновацій «Причорноморські економічні студії». – Випуск 29(2), с.80-84.
 28. КовальчукН.О. Аналіз методик прогнозування банкрутства та оцінка фінансового стану вітчизняних підприємств / Н.О. Ковальчук, М.М. Слусаряк, А.В. Пуша // Науковий журнал «БІЗНЕСІНФОРМ». – Харків: Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця.- 2018. – №1. – С.248-253.
 29. Гаватюк Л.С. Основні напрями підвищення ефективності інвестиційної діяльності Чернівецької області / Л.С. Гаватюк, М.І. Телешецька // Молодий вчений. – 2018. – №3 (55). – С.332-336.
 30. Гаватюк Л.С. Оцінка рентабельності підприємства та шляхи її підвищення в сучасних умовах господарювання / Л.С. Гаватюк, А.В. Дембіцька // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2018. – №3. – С.15-20.
 31. Жаворонок А. В. Теоретичні основи розробки механізму активізації ринку нетрадиційних банківських послуг в Україні [Електронний ресурс] / А. В. Жаворонок // Бізнес Інформ. – 2018. – №8. – C. 178–184.
 32. Сучасний стан та проблеми діяльності банків України[Електронний ресурс] / А.Г. Олексин, Н.В. Капша // Інфраструктура ринку. – 2018. – №18. – С.338 – 442.
 33. Русул Л.В. Механізм фінансово-кредитного страхування та його вплив на розвиток страхового ринку / Л. В. Русул, Я. Г. Шевчук // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. – 2017. – №4. – С. 34-41.
 34. Русул Л.В. Проблеми та шляхи розвитку автотранспортного страхування в Україні / Л. В. Русул, Т. В. Цвігун // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. – 2017. – № 4. – С. 110-115.
 35. Островська Н.С. контролінг ризиків, як необхідний складник механізму ризик–менеджменту у банку /Н.Островська// Науковий журнал «Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського, –Том 29 (68). – № 2. – с.75-79
 36. Полагнин Д.Д. Розвиток та функціонування європейської валютної системи / Д.Д. Полагнин, А.Ю. Борідка // ModernEconomics. – №9. – С.79-84.
 37. Юрій Е.О.Забезпечення фінансової стабільності підприємств у сучасних економічних умовах / Е.О. Юрій, Т.В. Руснак // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2018. – №3 (15). с.108-112.
 38. Жаворонок А. В.  Податок на прибуток підприємств: організація адміністрування та обліку [Електронний ресурс] / А. В. Жаворонок, Х. В. Жиряда // Фінансові дослідження: електронний науковий журнал. – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т. – 2018. – № 1(4).
 39. Федишин М.П. Особливості антикризового управління банківською системою в сучасних умовах / М.П. Федишин, А.О. Павлюк // Фінансові дослідження: електронне наукове-фахове видання. 2018. №1 (4).URI:http://ir.stu.cn.ua/123456789/17092
 40. Лисенко Ж.П. Аналіз ефективності системи місцевих запозичень в Україні[Електронний ресурс] /Ж.П. Лисенко// Глобальні та національні проблеми економіки. – 2018. – Вип. №23 – С.493-499.
 41. ОлексинА.Г. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб в Україні: основні напрямки діяльності та подальше вдосконалення [Електронний ресурс] /А.Г. Олексин, А.В. Дембіцька // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2018. – Вип. №23. – С. 512-517.
 42. Kovalchuk N.O. Current trends of bankruptcy Ukraine and measures insolvency to prevent domestic enterprises / N.O. Kovalchuk, A.O. Pavlyuk // Економікатасуспільство: електронне наукове фахове видання. – Мукачево:Мукачівський державний університет. – №14.-2018.- С.478-483.
 43. Федишин М.П. Технологія управління ліквідністю банківських установ: теоретичний аспект [Електронний ресурс] / М.П. Федишин, М.М. Слусаряк // Економіка та суспільство: електронне наукове фахове видання. 2018. №16. С.840-846. URL: http://economyandsociety.in.ua/journal/16_ukr/127.pdf
 44. Русул Л.В. Дослідження фінансових результатів діяльності страхових організацій [Електронний ресурс] / Н.А. Лаврук, Л.В. Русул // Економіка та суспільство. – 2018. – №15
 45. Лютік О.М. Вплив кредитів міжнародних фінансових організацій на фінансову політику України / Лютік О.М., Лисак Д.С. // Проблеми системного підходу в економіці. – 2018. – №3(65)
 46. Марич М.Г. Особливості організації безготівкового обороту в Україні в сучасних умовах господарювання / М.Г. Марич, А.В. Марич // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». Випуск 30 (2). – Херсон, 2018.–С.79–83.
 47. Шляхи покращення фінансового стану підприємства в сучасних умовах/ Е.О. Юрій, Т.В. Руснак // Економіка та суспільство: електронне наукове фахове видання. – Мукачево: Мукачівський державний університет, – 2018. –№16. с.560-565.
 48. Оптимізація структури капіталу підприємства / А.Г. Корбутяк, Н.М. Одайська // Економіка та суспільство. Електронне наукове фахове видання . – Випуск 16 – 2018. – С. 375-381.
 49. Жаворонок А. В. Сучасний стан прямого та непрямого оподаткування / І. А. Косач, А. В. Жаворонок, Н. В. Марусяк // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». – Ужгород. – 2018. – Випуск 20. – Ч.2. – С. 67–71.
 50. Жаворонок А.В. Визначення основних проблем у активізації розвитку ринку нетрадиційних банківських послуг в Україні [Електронний ресурс] / А.В. Жаворонок // Економіка та суспільство: електронне наукове фахове видання. – Мукачево: Мукачівський державний університет. – 2018. – №18.
 51. Островська Н.С. Етапи впровадження контролінгу ризиків в банках /Н.Островська// Вісник Одеського національного університету.2018,Том 23. Випуск 1 (66), с.130 – 134.
 52. Островська Н. С. Концептуальні засади контролінгуризиків у банку /Н.Островська// НауковийвісникМіжнародногогуманітарногоуніверситету. – 2018. – № 30, с.97-101.
 53. Жаворонок А. В. Діагностика сучасного стану ринку банківського кредитування в Україні [Електронний ресурс] / А. В. Жаворонок, Д. Г. Савчук // Східна Європа: економіка, бізнес та управління: електронне наукове фахове видання. – 2018. – Випуск 4 (15). – С. 373–382.
 54. Результативність фінансової децентралізації на прикладі об’єднаних територіальних громад Чернівецької області/ Е.О. Юрій, О.М. Грубляк // Казна України. – 2018. –№6 (60)._с.28-32.
 55. Лютік О. М. Оцінка ефективності бюджетних програм / Лютік О. М., Лящук О. В. // Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”. — 2018. — №11.
 56. Практика Суду ЄС у сфері оподаткування руху капіталу / Іляшенко А.Х., Монаєнко А.О. // Конгрес міжнародного та європейського права: зб. наукових праць (м. Одеса, 25 – 26 травня 2018 року). – Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса: Фенікс, 2018. – C.133-136.
 57. Ціноутворення на банківські продукти: монографія: колективна монографія / М. Г. Марич, М. П. Федишин, Л. В. Русул, А. С. Абрамова, Н. В. Марусяк, Н. А. Лаврук, А. В. Марич, Д. Д. Полагнин, А. В. Жаворонок, Н. В. Ковальчук, М. М. Гуменюк. – Чернівці: «Рута», 2018. – 136 с.
 58. Ковальчук Н.О. Аналіз внутрішніх та зовнішніх факторів фінансової нестабільності підприємства / Н.О. Ковальчук, О.О. Назарчук // Актуальні питання економіки, фінансів, управління та права: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 4 червня  2018 р.): у  3 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2018. – Ч. 1. – С.40-42
 59. Федишин М.П. Управління ліквідністю банківської системи в сучасних умовах. Фінансові механізми сталого розвитку України: матеріали IМіжнар.наук.-практ. конф., (Харків, 25-26 жовтня 2018 р.) / Харк. держ.ун-тхарч.таторг.– Х.: Видавництво Іванченка І.С., 2018. – С.168-170.
 60. Особливості інформаційного забезпечення казначейського обслуговування бюджету / А.Г. Корбутяк, Н.Я. Сокровольська, Е.О. Юрій // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції «Фізико-технологічні проблеми передавання та зберігання інформації в інфокомунікаційних системах», ЧНУ, 8-10 листопада 2018. – Чернівці. – С.189-192.
 61. Інвестиційна привабливість підприємства / А.Г. Корбутяк, Н.Я. Сокровольська// Фінансові інструменти сталого ровитку економіки: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, 20 береня 2018р. – Чернівці. – С. 194-197.
 62. Реалії та сьогодення електронного казначейства / А.Г.Корбутяк, Н.Я. Сокровольська // Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції «Антикризове управління: держава, регіон, підприємство», 2 листопада 2018. – Ле-Ман, Франція
 63. Жаворонок А. В. Дослідження фіскальної ролі місцевих податків та зборів / А. В. Жаворонок // Сучасний рух науки: тези доповідей III міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (1-2 жовтня 2018 р.). – Дніпро. – 2018. – С. 223–227.
 64. Жаворонок А. В. Актуалізація факторингових операцій в сучасних умовах [Електронний ресурс] / А. В. Жаворонок // Фінансові механізми сталого розвитку України : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (25-26 жовтня 2018 р.) / редкол.: О. І. Черевко [та ін.].; Харківський держ. ун-т харч. та торг. – Х.: Видавництво Іванченка І. С. – 2018. – С. 78–80.
 65. Грубляк О.М. Фінансування вищої освіти в Україні / О.М. Грубляк // Конкурентоспроможність вищої освіти України в умовах інформаційного суспільства: тези доповідей I Міжнародної науково-практичної конференції (1 листопада 2018 р.). – Чернігів. – 2018. – С. 223–227.
 66. Грубляк О. М., Юрій Е. О. До питання формування та використання бюджетів об’єднаних територіальних громад. – Фінансові інструменти сталого розвитку економіки: матеріали І міжнародної науково-практичної конференції (20 березня 2018 р.). – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. – с. 39-43.
 67. Полагнин Д.Д. Необхідність реформування фінансової архітектури світу / Л.Л. Денькович, Д.Д. Полагнин // Матеріали міжн. наук.-практ.конф. «Наука та освіта: ключові питання сучасності» 18 травня 2018 р. у м. Чернігів: зб. наук. праць «ΛΌГOΣ» / відп. за випуск Голденблат М.А. // ГО «Європейська наукова платформа». – Обухів: Друкарня «Друкарик» (ФОП Гуляєва В.М.), 2018. – Т.6. – С.43-46
 68. Абрамова А.С. Управління рентабельністю підприємства в умовах нестабільності фінансового середовища / А.С. Абрамова // Організаційно-економічні чинники розвитку ринкового середовища в Україні: проблематика та перспективи: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (21 березня 2018 року) / Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Мукачівський аграрний коледж». – Мукачево, 2018. – С. 4-6.
 69. Абрамова А.С. Сучасні тенденції розвитку податкового потенціалу в Україні та шляхи його активізації / А.С. Абрамова // Фінансові механізми сталого розвитку України: тези доп. І Міжнародної науково-практичної конференції, 25-26 жовтня 2018 року. – Харків, 2018. С. 27-30.
 70. Абрамова А.С. Експортно-імпортні операції як фактор приросту податкового потенціалу України / А.С. Абрамова // Сучасний рух науки: тези доп. III міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 1-2 жовтня 2018 р. – Дніпро, 2018. – С. 4-8.
 71. Абрамова А.С. Внутрішній аналіз платоспроможності підприємства як елемент системи управління та попередження зниження рівня його кредитоспроможності / А.С. Абрамова // Економіка та суспільство : електронне наукове фахове видання. №18. С. 702-707. URL: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/18_ukr/98.pdf.
 72. Попова Л.В. Оцінка розвитку добровільного медичного страхування в Україні / Фінансові механізми сталого розвитку України: матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф., 25-26 жовтня 2018 р. / редкол.: О. І. Черевко [та ін.] ; Харківський держ. ун-т харч. та торг. – Х. :Видавництво Іванченка І. С., 2018. – C.141-143
 73. Гаватюк Л.С. Поняття ділової активності підприємства та шляхи її підвищення / Л.С. Гаватюк // Фінансові інструменти сталого розвитку економіки: матеріали І міжнародної науково-практичної конференції (20 березня 2018 р.). – Чернівці. – 2018. – С.187-190.
 74. Гаватюк Л.С. Фінансова політика в Україні на сучасному етапі розвитку / Л.С. Гаватюк, І.Б. Лавренчук // Актуальні питання економіки, фінансів, менеджменту та права в сучасних умовах: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (2 квітня 2018 р.). – Полтава. – 2018. – С.19-21.
 75. Гаватюк Л.С. Проблеми інноваційної діяльності промислових підприємств в Україні на сучасному етапі розвитку / Л.С. Гаватюк, К.В. Варварич // Актуальні проблеми розвитку фінансів та фінансової науки: ідеї та їх впровадження: матеріали одинадцятої всеукраїнської (із зарубіжною участю) наукової конференції студентів та молодих вчених (м. Покровськ, 14.05.2018р.). – Покровськ: ДонНТУ. – 2018. – С.13-15.
 76. Гаватюк Л.С. Вплив іноземних інвестицій на економічний розвиток України / Л.С. Гаватюк, Ю.Ю. Григоряк // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна візія та виклики глобалізації: матеріали XV Ювілейної Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених. – Тернопіль. – 2018. – С.39-41.
 77. Гаватюк Л.С. Стан розвитку промисловості та будівництва в Чернівецькій області / Л.С. Гаватюк, М.І. Телешецька // Сучасний рух науки: матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції (2-29 червня 2018 р.). – Чернівці. – 2018. – С.71-76.
 78. Попова Л.В. Сучасний стан страхового ринку та нові вимоги для його подальшого розвитку. Електронне наукове фахове видання з економічних наук «Modern Economics», №12 (2018), 158-165.
 79. Федишин М.П. Цілі тактичного планування грошових потоків. Сучасні технології менеджменту: матеріали Міжнар.наук.-практ. конф., (Луцьк, 07 листопада 2018 р.) / Відп.ред. проф. Л.М. Черчик. Луцьк, 2018. – С.163-165.
 80. Федишин М.П., Лисенко Н.А. Оцінка економічних інструментів реалізації валютної політики. Вісник Одеського національного університету. Економіка. Том.22. Випуск 9 (62). Серія: Економіка, 2017. С.106-110.
 81. Федишин М.П. Підвищення ефективності функціонування небанківських фінансових посередників як необхідної умови розвитку вітчизняного фінансового ринку. Детермінанти соціально-економічного розвитку України в умовах трансформаційних зрушень: колективна монографія / за заг.ред.д-ра екон.наук, проф. В.П. Ільчука. Чернігів: ЧНТУ, 2018. С.311-321
 82. Федишин М.П. Роль та значення банківського кредитування у розвитку реального сектору економіки: теоретичний аспект/ М.П. Федишин, Л.Я Василів // Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. Луцьк, 2018. №22. С.316-325