Антикризове управління банками

Банківська система

Банківське регулювання і нагляд

Безпека банківських систем

Безпека банківської діяльності

Бюджетна система

Бюджетування суб’єктів господарювання

Валютна політика

Гроші і кредит

Електронні банківські послуги

Інформаційні системи та технології у державних фінансах

Інформаційні системи та технології у фінансах

Іпотечний ринок

Казначейська справа

Касові операції

Менеджмент у сфері державних фінансів

Методика викладання фінансових дисциплін

Міжнародне страхування

Міжнародні розрахунки і валютні операції

Міжнародні фінансові організації

Місцеві фінанси

Основи наукових досліджень

Оцінка вартості підприємства

Планування місцевих бюджетів

Проектне фінансування

Ризик-менеджмент у страхуванні

Ринок фінансових послуг

Соціальне страхування

Страховий менеджмент

Страхування

Теорія публічних фінансів

Управління банківськими ризиками

Управління державним боргом

Управління інвестиційними проектами

Управління фінансовими активами

Управління фінансовою санацією підприємства

Фінанси

Фінанси домогосподарств

Фінанси підприємств

Фінанси територіальних громад

Фінансова безпека банку

Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва

Фінансова політика

Фінансовий аналіз

Фінансовий контролінг

Фінансовий менеджмент

Фондовий ринок

Центральні банки і грошово-кредитна політика