Бабець І.Г., Полякова Ю. В., Мокій О.А. Міжнародний менеджмент інноваційної діяльності: підручник / [І.Г. Бабець, Ю.В. Полякова, О.А. Мокій та ін.] / за заг. ред. І.Г. Бабець, А.І. Мокія. – Запоріжжя: Кругозір, 2016. – 496 с. ( Гуменюк А.М. Розділи 13.2, 13.3)

 

 

 

Основи фінансів: навчально-наочний посібник / За заг. ред. проф. Прядка В.В. – Тернопіль: Астон, 2016. – 244 с.

 

 

 

 

Робочий зошит з дисципліни «Бюджетна система» / М.В. Карвацький, О.М. Грубляк., І.Є. Храпко. – Чернівці, ЧНУ. – 2016. – 34с.

 

 

 

 

Русул Л.В. Міжнародне страхування: курс лекцій / Л.В. Русул. – Чернівці, ЧНУ ім. Ю.Федьковича. – 2016. – 157 с.

 

 

 

 

Русул Л.В. Страховий менеджмент: навчальний посібник / Л.В. Русул. – Чернівці, БДФЕУ. – 2016. – 116 с.

 

 

 

 

Русул Л.В., Лаврук Н.А. Страхування: Збірник тестових завдань / Л.В. Русул, Н.А.Лаврук – Чернівці, БДФЕУ. – 2016. – 50 с.

 

 

 

 

Стратегічне управління підприємством: посібник для студентів денної та заочної форми навчання з напряму «Економіка та підприємництво» / Скляр Є.В. – Вид. 2-ге, виправл. і доп. Чернівці: БДФЕУ, 2016. – 91 с.

 

 

 

Юрій К.К. Гроші та кредит: посібник-практикум / Юрій К.К. – Чернівці, БДФЕУ. – 2016. – 86с.