Банківська система: навчальний посібник / Д.Д. Полагнин, М.П. Федишин, А.Г. Олексин. – 2-ге вид., доповн. і випр. – Чернівці.: БДФЕУ, 2015. – 380 с.

Бойда С. В., Колосінська М. І. Економічна теорія: навчальний посібник для студентів неекономічних спеціальностей / С. В. Бойда, М. І. Колосінська. – Чернівці: БДФЕУ, 2015. – 170 с.

Бухгалтерський словник: визначення, терміни, категорії / В.І. Кузь, В.С. Кравчук, Б.М. Струк. – Чернівці: БДФЕУ, 2015. – 72с.

Грубляк О.М. Управління державним боргом: курс лекцій / О.М. Грубляк – Чернівці, БДФЕУ. – 2015. – 70с.

Економічна діагностика: Практикум для студентів денної та заочної форми навчання з напрямів «Економіка та підприємництво» та 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка» за спеціальностями «Економіка підприємства» та 7.05010105 «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг» / Скляр Є.В. – Чернівці: БДФЕУ, 2015. – 71 с.

Економіка праці й соціально-трудові відносини / Укл. Збродська О.В. – Чернівці, Видавничий дім «Родовід» 2015. – 88 с.

Збродська О.В., Лаготюк В.О. Менеджмент: навчальний посібник у таблицях і схемах / Видавничий дім «Родовід». – м. Чернівці. – 128 с. (скачати)

Кредитування і контроль: практикум: посібник / Н.С. Островська, Д.Д. Полагнин. – Чернівці.: БДФЕУ, 2015. – 128с.

Кузь В.І. Аудит : [навчальний посібник] / В.І. Кузь. – Чернівці, БДФЕУ, 2015. – 140 с.Облік зовнішньоекономічної діяльності: навчальний посібник / Н.В. Кудлаєва. – Чернівці, Технодрук. – 2015. – 165с.

Облік на підприємствах малого бізнесу: навчальний посібник / Н.В. Кудлаєва. – Чернівці, БДФЕУ. – 2015. – 156с.

Організація обліку в бюджетних установах: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення / Укл.: к.е.н., доц. Л.В. Черничук. – Чернівці, 2015. – 152с.

Полагнин Д.Д. Кредитний менеджмент: курс лекцій / Д.Д. Полагнин. – Чернівці, БДФЕУ. – 2015. – 85с.

Практикум з навчальної дисципліни «Облік і звітність в оподаткуванні» для студентів за напрямом підготовки «Облік і аудит». Укл.: ст. викладач Кравчук В.С. – Чернівці: БДФЕУ, 2015. – 64с.

Статистика: практикум / Попова В.Д. – Чернівці: БДФЕУ, 2015. – 200с.

Управління фінансовими активами: курс лекцій / М.М. Гуменюк – Чернівці, БДФЕУ. – 2015. – 76с.

Федишин М.П. Економіка підприємства: навч.-метод.посіб. / М.П. Федишин. – Чернівці: Наші книги, 2015. – 328с.

Фінансовий облік І: робочий зошит для виконання практичних завдань / Н.В. Кудлаєва. – Чернівці, Технодрук. – 2015. – 118с.

Фінансовий облік ІІ: робочий зошит для виконання практичних завдань / Н.В. Кудлаєва, Н.В. Фула. – Чернівці, Технодрук. – 2015. – 120с.

Юрій К.К. Банківське регулювання та нагляд: навчальний посібник / Юрій К.К. – Чернівці, БДФЕУ. – 2015. – 112с.

Юрій К.К. Охорона праці в галузі: навчальний посібник / Юрій К.К. – Чернівці, БДФЕУ. – 2015. – 130с.