Аналіз господарської діяльності: навчально-методичний посібник / Б.М. Богач, Г.М. Лучик. – Чернівці, 2014. – 214 с.

 

 

 

 

Банківські ризики та методи управління / М.Г. Марич, Н.С. Островська, А.Т. Мельник. – Чернівці. – 2014. – 126 с.

 

 

 

 

Бойда С. В. Мікроекономіка: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни / С. В. Бойда. – Чернівці.: БДФЕУ, 2014. – 180 с.

 

 

 

 

Економіка аграрного виробництва. Навчальний посібник для студентів напряму «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр»] / [Е. В. Добровольська, М. В. Місюк, М. М. Чорнобай та ін.] – за редакцією Е. В. Добровольської, І. М. Бендери. – Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2014. – 272 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист МОНУ №1/11-11527 від 15.07.2013 р.).

 

 

Збірник практичних завдань та задач для самостійного опрацювання студентами за напрямом підготовки «Облік і аудит» з навчальної дисципліни «Облік і звітність в оподаткуванні». Укл.: ст. викладач Кравчук В.С. – Чернівці: БДФЕУ, 2014. – 48с.

 

 

 

Марич М.Г. Банківські операції: навчальний посібник / М.Г. Марич, Д.А Ротар. – Чернівці. – 2014. – 391 с.

 

 

 

 

Менеджмент персоналу: навчальний посібник / Л.В.Вербівська, О.В. Зибарева. – Чернівці :БДФЕУ, 2014. 620

 

 

 

 

Облік у бюджетних установах: навчальний посібник. – Чернівці, 2014. – 424с.

 

 

 

 

Полагнин Д.Д. Інвестиційне кредитування: посібник-практикум / Д.Д. Полагнин. – Чернівці, БДФЕУ. – 2014. – 88с.

 

 

 

 

Статистика: наочний навчальний посібник / Попова В.Д. – Чернівці: БДФЕУ, 2014. – 187с.

 

 

 

 

Стратегія підприємства : практикум / Хортюк Н.В. – Чернівці, Видавничий дім «РОДОВІД» 2014. – 100 с.

 

 

 

 

Центральні банки світу: довідник / Д.Д. Полагнин, Н.С. Островська, А.Т. Мельник. – Чернівці, БДФЕУ. – 2014. – 76с.