Бухгалтерський облік. Навчальний наочний посібник / Укладачі: старший викладач Бігар М.І., старший викладач Кудлаєва Н.В. – Чернівці, 2011. – 149с.

 

 

 

 

В.В.Прядко, О.В.Зибарева, Л.В.Вербівська, В.Н.Підгірна / Національна економіка : навч. посіб. / За заг.ред. д.е.н., проф. В.В.Прядка. – К. : КНТ, 2011. – 296 с. Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (Лист № 1.4. / 18-Г-109-1 від 10.01.2009)

 

 

 

Дранович М.П. Історія економічних учень: навчальний посібник. / М.П. Дранович. – Чернівці: БДФА, 2011. – 155с.

 

 

 

 

Збірник завдань з бухгалтерського обліку / Кудлаєва Н.В. – Чернівці: БДФЕУ, 2011. – 137с.

 

 

 

 

Організація обліку: [навчальний посібник] / В.Д. Попова, В.І. Кузь, І.І. Воронцова. – Чернівці: БДФА, 2011. – 132с.

 

 

 

 

Полагнин Д.Д. Фінансовий менеджмент у банку: практикум / Д.Д. Полагнин, Р.Г. Коцабюк. – Чернівці, БДФЕУ. – 2011. – 117с.

 

 

 

 

Юрій Е.О. Іпотечний ринок : навч. посіб. / [В.В. Прядко, В.М. Діденко, Е.О. Юрій, О.А. Підлипчак, Ж.П. Лисенко]. – Чернівці : Золоті литаври. – 2011. – 352с.