Безпека держави (економічна, соціальна, релігійно-духовна): монографія / За загальною редакцією д.е.н., проф., члена-кореспондента НАН України О.С. Власюка, д.е.н., проф. А.І. Мокія. – Львів: Апріорі, 2013. – 836 с.

 

 

 

Вдосконалення механізму кредитно-податкового регулювання банківської діяльності в Україні: колективна монографія / За заг. ред. проф. Євдокименка В.К. – Чернівці, БДФЕУ. – 2013. – 214 с.

 

 

 

Колективна монографія “Забезпечення ефективності інноваційного розвитку економіки” / За ред. Т.В. Штерми, С.М. Пелипчук – Чернівці: ПВНЗ “Буковинський університет”, 2013. – 268 с. (Гуменюк А.М. Розділ “Інноваційна безпека регіону в процесі формування інституціональної інфраструктури”)

 

 

 

Податкова політика: стратегія соціального розвитку : монографія / [Колектив авторів] ; за наук. ред. Т. В. Калінеску. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2013. – 255 с. (Якимова Л. П. Моделювання динаміки функціонування дворівневої системи загальнообов’язкового державного пенсійного забезпечення).

 

 

 

Торговельна інфраструктура агропродовольчого ринку України / за ред.проф. В.В.Апопія. – Львів : “Новий світ – 2000”, 2013. – 316 с.

 

 

 

 

Якимова Л. П. Еволюція пенсійних систем: аналіз, моделювання, прогноз : монографія / Л. П. Якимова ; за наук. ред. проф. В. М. Даніча. – Алчевськ : ДонДТУ, 2013. – 358 с.

 

 

 

Sustainable development (Poland, Lithuania, Ukraine). Monograph / Executive editor Olena Slozko / Kyiv – Kaunas – Szczecin: Institute of World Economy and International Relations, National University of Food Technologies, University of Szczecin, Vilnius University, – K.: LAT& K, 2013. – 534 p. (Humenyuk Anatol Chapter 2.1. Culture and creativity as the pillars of sustainable development).