Вікнянська А.О. Фінансовий механізм соціального страхування з тимчасової втрати працездатності: монографія / Вікнянська А.О., Сторонянська І.З. − Львів: ДУ «ІРД імені М.І. Долішнього НАН України», 2014. – 192 с.

 

 

 

Гуменюк А.М. Безпека структурно-інституціональної трансформації економіки регіону: теоретичні основи та прикладні аспекти: монографія. / А.М. Гуменюк. – К.: НІСД, 2014. – 468 с.

 

 

 

Стратегічні пріоритети та механізми інноваційного розвитку сільських територій західного регіону України: [монографія] / За ред. д.е.н. В.В. Борщевського, д.е.н. Т.Г. Васильціва. – Львів: Аверс, 2014. – 176 с. (Гуменюк А.М. Інноваційні підходи до розвитку сільської економіки в західному регіоні України).

 

 

 

Трансформації в глобальній економіці та Україна: монографія / за заг. ред. І. М. Школи та О. В. Бабінської; Чернів. торг.-ек. ін.-т КНТЕУ. – Чернівці : Друк Арт, 2014. – 415 с. (Бойда С.В. Глобалізаційний контекст формування стратегічного потенціалу підприємств в епоху економіки знань; Шахраюк-Онофрей С.І. Сталий розвиток сільських територій прикордонних регіонів України, в умовах глобалізації та євроінтеграції).

 

 

Фінансовий ринок України в умовах мінливого середовища: монографія / колектив авторів [заг. ред. В.В.Прядко] – Чернівці: Технодрук. – 2014. – 216с.