Грубляк О.М. Управління державним боргом в системі фінансово-економічного регулювання: монографія / О.М. Грубляк. – Чернівці, Технодрук, 2015. – 236с.

 

 

 

 

Ковальчук Н.О. Управління активами промислових підприємств в умовах інноваційно-інвестиційного розвитку економіки: монографія / В.В. Прядко, Н.О. Ковальчук – Чернівці: Технодрук, − 2015. − 190 с.

 

 

 

Колосінська М.І., Колосінський Є.Ю. Пріоритети становлення конкурентоспроможної туристичної сфери в Україні: монографія / М.І. Колосінська, Є.Ю. Колосінський. – Чернівці: БДФЕУ, 2015. – 196 с.

 

 

 

Корбутяк А.Г. Інвестування інноваційного розвитку національного господарства: монографія / А.Г. Корбутяк. – Тернопіль, Видавництво «Вектор». – 2015. − 184 с.

 

 

 

Лаврук О.В. Мотиваційний механізм у розвитку аграрних підприємств: монографія / О.В. Лаврук, В.В. Лаврук // Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2015р. – 266 с.

 

 

 

Погоріла І.І. Оптимізація джерел відтворення основних засобів на промислових підприємствах: монографія / В.В. Прядко, І.І. Погоріла. – Чернівці: Технодрук, 2015. – 181 с.

 

 

 

Розвиток фінансового менеджменту в умовах хаотичного структурування економіки: колективна монографія / За заг. ред. С.А. Кузнецової. – 2015. – 277с.