Гаватюк Л.С. Фінансове оздоровлення житлово-комунального господарства в умовах реформування галузі: монографія / Л.С. Гаватюк. – Чернівці: Технодрук, 2016. – 146 с.

 

 

 

Гуменюк М.М. Економічний механізм забезпечення ефективного функціонування сільськогосподарських підприємств: монографія / М.М. Гуменюк. – Київ, ПАТ “Випол”. – 2016. – 196 с.

 

 

 

Лаврук Н.А. Мотивація трудової діяльності жінок: монографія. / Н.А.Лаврук, О.В. Лаврук //   Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2016р.- 216 с.

 

 

 

 

Моделирование поведения хозяйствующих субъектов в условиях изменяющейся рыночной среды : монография / Под ред. докт. экон. наук, проф. В. С. Пономаренко, докт. экон. наук, проф. Т. С. Клебановой. – Бердянск, Издатель Ткачук А.В., 2016. – 392 с. (Якимова Л. П. Пенсионные стратегии в условиях дезинтеграционных / реинтеграционных процессов).

 

 

Обліково-аналітичне забезпечення стратегії розвитку підприємств в сучасних умовах господарювання [Текст] : колективна монографія / В.І. Кузь, С.А. Ілащук, Л.Ф. Маценко, І.І. Чала, Н.В. Кудлаєва, В.Д. Попова, М.В. Косминко, В.С. Кравчук. – Чернівці : Технодрук, 2016. – 240 с.

 

 

 

Організаційно-економічний механізм розвитку відтворювального потенціалу України: національний та регіональний аспекти: колективна монографія / за заг. ред. А.М. Гуменюка. – Чернівці: Технодрук, 2016. – 316 с.

 

 

 

Роль інноваційно-інвестиційного механізму діяльності банків у відтворювальних процесах: монографія / Н.С. Островська, Д.Д. Палагнин, Л.В. Русул, А.В. Жаворонок, А.В. Ватаман, О.І. Гребенюк; за ред. Островської Н.С., Палагнина Д.Д. – Чернівці : Наші книги, 2016. – 176 с.

 

 

 

Русул Л.В. Механізм забезпечення регулювання ринку страхових послуг України в кризових умовах розвитку фінансового ринку / Л.В. Русул. – Чернівці, Технодрук. – 2016. – 189с.

 

 

 

Фінансове регулювання інвестиційно-інноваційного розвитку регіону: колективна монографія / За заг. ред. проф. Прядка В.В. – Чернівці, ВІЦ «Місто». – 2016. – 192 с.

 

 

 

Yaskal, I.,  Verbivska, L. (2016) Regional economic integration as instrument for peace building. In A.-M. Nedelea, M.-O. Nedelea (eds.) Peace Marketing, Bucharest: Editura Universitara, pp. 292-313.