Перелік освітніх програм, за якими здійснюється підготовка фахівців на факультеті фінансів, підприємництва та обліку

Код спе-ціаль-ності Спеціальність Назва освітньої програми Курс, на якому навчаються студенти   Посилання на розміщення інформації на веб-сайті

Бакалаврські програми (4 роки)

1. 071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування в управлінні підприємницькою діяльністю Здійнюва-тиметься прийом у 2018 р. завантажити
2. 071 Облік і оподаткування Облік і аудит у промисловості 2 завантажити
3. 072 Фінанси, банківська справа та страхування Публічні, корпоративні фінанси та фінансове посередництво 1,2 завантажити
4. 072 Фінанси, банківська справа та страхування Кібербезпека у фінансах Здійнюва-тиметься прийом у 2018 р. завантажити
5. 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та біржові операції Здійнюва-тиметься прийом у 2018 р. завантажити

Бакалаврські програми (2 роки)

6. 071 Облік і оподаткування Облік і аудит у промисловості 3,4 скорочена форма навчання завантажити
7. 072 Фінанси, банківська справа та страхування Публічні, корпоративні фінанси та фінансове посередництво 3,4   скорочена форма навчання завантажити
8. 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та біржові операції 3,4   скорочена форма навчання завантажити

Магістерські програми (1,5 роки)

9. 071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування 5,6 завантажити
10. 072 Фінанси, банківська справа та страхування Публічні, корпоративні фінанси та фінансове посередництво 5,6 завантажити
11. 072 Фінанси, банківська справа та страхування Управління проектами з економіки та безпеки підприємства Здійснюватиметься прийом у 2018 р. завантажити
12. 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 5,6 завантажити