Перелік освітніх програм, за якими здійснюється підготовка фахівців на факультеті фінансів, підприємництва та обліку

Бакалаврські програми (4 роки)

Спеціальність 071 Облік і оподаткування

Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Бакалаврські програми (2 роки)

Спеціальність 071 Облік і оподаткування

Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Магістерські програми (1,5 роки)

Спеціальність 071 Облік і оподаткування

Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність