ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Тренінг-курс «Startup без помилок»

Кафедра, яка забезпечує викладання навчальної дисципліни: кафедра обліку і оподаткування

Семестр: 4/5/6

Презентація дисципліни: переглянути

Силабус навчальної дисципліни

Викладач: доц., к.е.н. Колосінська М.І.


 

 

 

 

 

 

 

Фінансова грамотність

Кафедра, яка забезпечує викладання навчальної дисципліни: кафедра публічних, корпоративних фінансів та фінансового посередництва

Семестр: 5/6/7

Презентація дисципліни: переглянути

Силабус навчальної дисципліни

Викладач: доц., к.е.н. Грубляк О.М.

Електронна торгівля

Кафедра, яка забезпечує викладання навчальної дисципліни: кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Семестр: 4/5/6

Презентація дисципліни: переглянути

Силабус навчальної дисципліни

Викладач: асист., к.е.н. Кравчук І.П.