Галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво»

Спеціальність 6.030504 «Економіка підприємства»

Бакалавр

Економіка підприємства

Менеджмент

Економіка праці і соціально-трудові відносини

Стратегія підприємства

Управліня витратами

Інвестування

Організація виробництва

Економіка та організація інноваційної діяльності

Проектний аналіз

Обгрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків

Планування і контроль на підприємстві

Управління витратами

Потенціал і розвиток підприємства

Підприємництво і бізнес-культура

Антикризове управління підприємством

Внутрішній економічний механізм підприємства

Бізнес-аналітика

Контролінг

Економіка та організація агропромислових формувань

Інформаційні системи і технології на підприємстві

 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Магістр

Соціальна відповідальність

Управління та діагностування бізнес-проектів

Економіка торгівлі

Основи стандартизації, метрології та управління якістю

Підприємництво

Інноваційний розвиток підприємництва

Управління конкурентоспроможністю підприємства

Комерційна діяльність

Педагогіка та психологія вищої школи

Фінансовий менеджмент

Методика викладання економічних дисциплін

Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами

Менеджмент персоналу

Стратегічне управління підприємництвом

Економічна ефективність підприємницької діяльності

Міжнародний менеджмент

Управління потенціалом підприємства