Галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво»

Спеціальність 6.030504 «Економіка підприємства»

Бакалавр

Економіка підприємства

Менеджмент

Економіка праці і соціально-трудові відносини

Стратегія підприємства

Управліня витратами

Інвестування

Організація виробництва

Економіка та організація інноваційної діяльності

Проектний аналіз

Обгрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків

Планування і контроль на підприємстві

Управління витратами

Потенціал і розвиток підприємства

Підприємництво і бізнес-культура

Антикризове управління підприємством

Внутрішній економічний механізм підприємства

Бізнес-аналітика

Контролінг

Економіка та організація агропромислових формувань

Інформаційні системи і технології на підприємстві

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Спеціаліст

Підприємництво

Економіка торгівлі

Стратегічне управління підприємництвом

Комерційна діяльність

Управління та діагностування бізнес-проектів

Управліня конкурентоспроможністю  підприємства

Фінансовий менеджмент

Інноваційний розвиток підприємництва

Менеджмент персоналу

Стратегія переговорів і укладання контрактів

Корпоративне управління

Міжнародна біржова діяльність

Економічна ефективність підприємницької діяльності

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Магістр

Соціальна відповідальність

Управління та діагностування бізнес-проектів

Економіка торгівлі

Основи стандартизації, метрології та управління якістю

Підприємництво

Інноваційний розвиток підприємництва

Управління конкурентоспроможністю підприємства

Комерційна діяльність

Педагогіка та психологія вищої школи

Фінансовий менеджмент

Методика викладання економічних дисциплін

Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами

Менеджмент персоналу

Стратегічне управління підприємництвом

Економічна ефективність підприємницької діяльності

Міжнародний менеджмент

Управління потенціалом підприємства