Зибарева Оксана Василівна

Посада: завідувач кафедри

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: доцент

Кабінет: 103

Робочий телефон: 522058

E-mail: o.zybareva@chnu.edu.ua

соціалізація економіки, стратегія сталого розвитку регіону, інвестиції в людський капітал, соціальні інновації, соціальна відповідальність бізнесу, управління персоналом, конкурентоспроможність потенціалу підприємства.

«Соціальна відповідальність», «Потенціал і розвиток підприємства», «Антикризове управління підприємством», «Інноваційний розвиток підприємства»

Вербівська Людмила Василівна

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Кабінет: 103

Робочий телефон: 522058

E-mail: l.verbivska@chnu.edu.ua

інвестиційна стратегія соціально-економічного розвитку регіону, інвестиції в людський капітал, формування конкурентних переваг та конкурентоспроможність підприємства.

«Менеджмент персоналу», «Міжнародний менеджмент», «Основи стандартизації, метрології та управління якістю», «Основи наукових досліджень у професійні діяльності», «Стратегія підприємництва», «Методика викладання фахових дисциплін», “Управління конкурентоспроможністю підприємства”

Кравчук Ірина Петрівна

Посада: асистент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Кабінет: 103

Робочий телефон: 522058

E-mail: i.kravchuk@chnu.edu.ua

вплив інформаційно-телекомунікаційних технологій на підприємства, підтримка і розробка інноваційних стратегій, формування механізму мережевої економіки, інтеграція національного бізнесу до глобальної економіки

«Менеджмент», «Інвестування», «Проектний аналіз», «Електронна комерція», «Створення стартапів в бізнесі», «Інформаційна економіка»

Лопащук Інна Афанасіївна

Посада: асистент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Кабінет: 103

Робочий телефон: 522058

E-mail: i.lopashchuk@chnu.edu.ua

Формування ефективного ринку сільськогосподарської продукції в Україні; становлення сучасних форм інфраструктури агропродовольчого ринку України; трансформація механізму економічної взаємодії аграрної сфери і торгівлі.

«Підприємництво і бізнес-культура», «Корпоративне управління», «Товарознавство», «Стратегічний менеджмент»

Лучик Олег Іванович

 

Посада: асистент

Кабінет: 103

Робочий телефон: 522058

E-mail: o.luchyk@chnu.edu.ua

соціальна відповідальність бізнесу, конкурентоспроможність потенціалу підприємства

«Економіка підприємства», «Соціальна відповідальність», «Потенціал і розвиток підприємства», «Антикризове управління підприємством», «Інноваційний розвиток підприємства»

Полагнин Дмитро Дмитрович

Посада: асистент

Науковий ступінь: 

Вчене звання:

Кабінет: 103

Робочий телефон: 52-31-53

E-mail: d.polagnyn@chnu.edu.ua

монетарна політика

«Управління start-up», «Біржова діяльність»

Попадюк Олена Василівна

Посада: асистент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Кабінет: 103

Робочий телефон: 522058

E-mail: o.popadiuk@chnu.edu.ua

розвиток людського капіталу в системі визначення конкурентоспроможності підприємства, міжнародні моделі корпоративної соціальної відповідальності та можливості їх впровадження у вітчизняні підприємства

«Економіка підприємства», «Внутрішній економічний механізм підприємства», «Економіка та бізнес», «Економіка праці і соціально-трудові відносини», «Стратегія підприємства», «Менеджмент»

Скляр Євгенія Володимирівна

Посада: доцент

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Кабінет: 103

Робочий телефон: 522058

E-mail: e.skljar@chnu.edu.ua

Проблеми та перспективи регулювання світової торгівлі, розвиток стратегічного потенціалу харчової промисловості, організація виробництва.

«Управління та діагностика бізнес-проектів», «Організація виробництва», «Біржова діяльність», «Аналіз і прогнозування біржового ринку», “Корпоративне управління”

Фень Катерина Сергіївна

Посада: старший лаборант кафедри, асистент (за сумісництвом)

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Кабінет: 103

Робочий телефон: 522058

E-mail: detsmo@chnu.edu.ua

економічна безпека підприємств харчової промисловості, комерційна діяльність

«Комерційна діяльність»

Шахраюк-Онофрей Світлана Іванівна

Посада: асистент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Кабінет: 103

Робочий телефон: 522058

Email:  shakhraiuk-onofrej@chnu.edu.ua

Регіональна економіка, організаційні та екогомологічні засади сталого розвитку сільських територій

“Організація торгівлі”, “Інноваційний  розвиток підприємства”

Яскал Оксана Олександрівна

Посада: доцент

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Кабінет: 103

Робочий телефон: 522058

E-mail: o.petrashchak@chnu.edu.ua

людський капітал, розвиток соціально-трудових відносин, проблеми неформальної зайнятості, управління бізнес-процесами

«Торговельне підприємництво», «Економіка праці і соціально-трудові відносини», «Економіка та організація інноваційної діяльності», «Бізнес-аналітика», «Підприємництво»

Яскал Ігор Валерійович

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Кабінет: 103

Робочий телефон: 522058

E-mail: i.yaskal@chnu.edu.ua

регіональна економіка, міжрегіональні інтеграційні процеси, інтеграція суб’єктів господарювання.

«Ціноутворення у підприємницькій діяльності», «Планування і контроль на підприємстві», «Управління витратами», «Інформаційні системи в бізнесі», «Економіка торгівлі», «Управління start-up»