Зибарева Оксана Василівна

Посада: В.о. завідувача кафедри

Науковий ступінь: Доктор економічних наук

Вчене звання: Доцент

Кабінет: 105

Робочий телефон: 522058

E-mail: o.zybareva@chnu.edu.ua

соціалізація економіки, стратегія сталого розвитку регіону, інвестиції в людський капітал, соціальні інновації, соціальна відповідальність бізнесу, управління персоналом, конкурентоспроможність потенціалу підприємства.

«Соціальна відповідальність»;

«Управління стратегічним розвитком підприємництва»;

«Потенціал і розвиток підприємства»;

«Антикризове управління підприємством»;

«Менеджмент».

Вербівська Людмила Василівна

Посада: Доцент

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

Вчене звання: Доцент

Кабінет: 105

Робочий телефон: 522058

E-mail: l.verbivska@chnu.edu.ua

інвестиційна стратегія соціально-економічного розвитку регіону, інвестиції в людський капітал, формування конкурентних переваг та конкурентоспроможність підприємства.

«Методика викладання економічних дисциплін»;

«Міжнародний менеджмент»;

«Менеджмент персоналу»;

«Управління конкурентоспроможністю підприємства»;

«Стратегія підприємства»;

«Менеджмент».

Лаврук Олександр Валерійович

Посада: Асистент

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

Кабінет: 105

Робочий телефон: 522058

E-mail: o.lavruk@chnu.edu.ua

Мотиваційний механізм підприємств АПК; Механізми відродження та ефективного розвитку галузі тваринництва.

«Економіка та організація інноваційної діяльності»;

«Обґрунтування господарських рішень і оцінка ризиків»;

«Інформаційні системи і технології на підприємстві»;

«Інноваційний розвиток підприємства»;

«Менеджмент»;

«Інвестування».

Лаготюк Вікторія Олександрівна

Посада: Асистент

Науковий ступінь:

Кабінет: 105

Робочий телефон: 522058

E-mail: v.lagotyuk@chnu.edu.ua

Конкурентоспроможність підприємств АПК.

«Менеджмент»;

«Контролінг»;

«Економіка праці і соціально-трудові відносини»;

«Антикризове управління підприємством»;

«Організація виробництва»;

«Потенціал і розвиток підприємства»;

«Методика викладання економіки».

Лопащук Інна Афанасіївна

Посада: Асистент

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

Кабінет: 105

Робочий телефон: 522058

E-mail: i.lopashchuk@chnu.edu.ua

Формування ефективного ринку сільськогосподарської продукції в Україні; становлення сучасних форм інфраструктури агропродовольчого ринку України; трансформація механізму економічної взаємодії аграрної сфери і торгівлі.

«Менеджмент»;

«Економіка підприємства»;

«Підприємництво і бізнес-культура»;

«Комерційна діяльність»;

«Корпоративне управління»;

«Управління витратами»;

«Проектний аналіз».

Петращак Оксана Олександрівна

Посада: Асистент

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

Кабінет: 105

Робочий телефон: 522058

E-mail: o.petrashchak@chnu.edu.ua

людський капітал, розвиток соціально-трудових відносин, формування ціннісних орієнтирів у напрямку необхідності прояву соціальної відповідальності всіх учасників трудової діяльності, проблеми ефективної міжособистісної комунікації, засади розвитку ціннісно-орієнтованого управління.

«Економіка праці і соціально-трудові відносини»;

«Внутрішній економічний механізм підприємства»;

«Бізнес-аналітика»;

«Підприємництво».

Скляр Євгенія Володимирівна

Посада: Доцент

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

Вчене звання: Доцент

Кабінет: 105

Робочий телефон: 522058

E-mail: e.skljar@chnu.edu.ua

Проблеми та перспективи регулювання світової торгівлі.

«Економіка підприємства»;

«Організація виробництва»;

«Контролінг»;

«Економічна діагностика»;

«Стратегія переговорів і  укладення контрактів»;

«Економічна ефективність підприємницької діяльності»;

«Методика викладання економіки».

Яскал Ігор Валерійович

Посада: Асистент

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

Кабінет: 105

Робочий телефон: 522058

E-mail: i.yaskal@chnu.edu.ua

регіональна економіка, міжрегіональні інтеграційні процеси, інтеграція суб’єктів господарювання.

«Економіка і організація діяльності об’єднань підприємств»;

«Соціальна відповідальність»;

«Планування і контроль на підприємстві».