Зибарева Оксана Василівна

Посада: Завідувач кафедри

Науковий ступінь: Доктор економічних наук

Вчене звання: Доцент

Кабінет: 105

Робочий телефон: 522058

E-mail: o.zybareva@chnu.edu.ua

соціалізація економіки, стратегія сталого розвитку регіону, інвестиції в людський капітал, соціальні інновації, соціальна відповідальність бізнесу, управління персоналом, конкурентоспроможність потенціалу підприємства.

«Соціальна відповідальність»;

«Інноваційно-інвестиційний менеджмент»;

«Потенціал і розвиток підприємства»;

«Антикризове управління підприємством»;

«Менеджмент».

Вербівська Людмила Василівна

Посада: Доцент

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

Вчене звання: Доцент

Кабінет: 105

Робочий телефон: 522058

E-mail: l.verbivska@chnu.edu.ua

інвестиційна стратегія соціально-економічного розвитку регіону, інвестиції в людський капітал, формування конкурентних переваг та конкурентоспроможність підприємства.

«Методика викладання економічних дисциплін»;

«Міжнародний менеджмент»;

«Основи стандартизації, метрології та управління якістю»;

«Основи наукових досліджень у професійні діяльності»;

«Стратегія підприємства»;

«Методика викладання фахових дисциплін».

Лаврук Олександр Валерійович

Посада: Асистент

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

Кабінет: 105

Робочий телефон: 522058

E-mail: o.lavruk@chnu.edu.ua

Мотиваційний механізм підприємств АПК; Механізми відродження та ефективного розвитку галузі тваринництва.

«Економіка та організація інноваційної діяльності»;

«Обґрунтування господарських рішень і оцінка ризиків»;

«Інформаційні системи і технології на підприємстві»;

«Проектний аналіз»;

«Менеджмент»;

«Інвестування»;

«Інформаційні системи і технології у бізнесі».

Лаготюк Вікторія Олександрівна

Посада: Асистент

Науковий ступінь:

Кабінет: 105

Робочий телефон: 522058

E-mail: v.lagotyuk@chnu.edu.ua

Конкурентоспроможність підприємств АПК.

«Менеджмент»;

«Ціноутворення»;

«Економіка праці і соціально-трудові відносини»;

«Антикризове управління підприємством»;

«Потенціал і розвиток підприємства».

Лопащук Інна Афанасіївна

Посада: Асистент

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

Кабінет: 105

Робочий телефон: 522058

E-mail: i.lopashchuk@chnu.edu.ua

Формування ефективного ринку сільськогосподарської продукції в Україні; становлення сучасних форм інфраструктури агропродовольчого ринку України; трансформація механізму економічної взаємодії аграрної сфери і торгівлі.

«Інноваційний розвиток підприємства»;

«Підприємництво і бізнес-культура»;

«Корпоративне управління»;

«Товарознавство».

Петращак Оксана Олександрівна

Посада: В.о. доцента

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

Кабінет: 105

Робочий телефон: 522058

E-mail: o.petrashchak@chnu.edu.ua

людський капітал, розвиток соціально-трудових відносин, формування ціннісних орієнтирів у напрямку необхідності прояву соціальної відповідальності всіх учасників трудової діяльності, проблеми ефективної міжособистісної комунікації, засади розвитку ціннісно-орієнтованого управління.

«Організація торгівлі»;

«Торговельне підприємництво»;

«Економіка праці і соціально-трудові відносини»;

«Внутрішній економічний механізм підприємства»;

«Бізнес-аналітика»;

«Підприємництво».

Скляр Євгенія Володимирівна

Посада: Доцент

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

Вчене звання: Доцент

Кабінет: 105

Робочий телефон: 522058

E-mail: e.skljar@chnu.edu.ua

Проблеми та перспективи регулювання світової торгівлі.

«Управління та діагностика бізнес-проектів»;

«Організація виробництва»;

«Управління комунікаціями та конфліктами»;

«Управління потенціалом підприємства»;

«Біржова діяльність»;

«Аналіз і прогнозування біржового ринку»;

«Економіка і бізнес».

Яскал Ігор Валерійович

Посада: Асистент

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

Вчене звання: Доцент

Кабінет: 105

Робочий телефон: 522058

E-mail: i.yaskal@chnu.edu.ua

регіональна економіка, міжрегіональні інтеграційні процеси, інтеграція суб’єктів господарювання.

«Системи технологій в промисловості»;

«Соціальна відповідальність»;

«Управління витратами»;

«Економіка та організація агропромислових формувань»;

«Планування і контроль на підприємстві».