Зибарева Оксана Василівна

Посада: Завідувач кафедри

Науковий ступінь: Доктор економічних наук

Вчене звання: Доцент

Кабінет: 105

Робочий телефон: 522058

E-mail: o.zybareva@chnu.edu.ua

соціалізація економіки, стратегія сталого розвитку регіону, інвестиції в людський капітал, соціальні інновації, соціальна відповідальність бізнесу, управління персоналом, конкурентоспроможність потенціалу підприємства.

«Соціальна відповідальність»

«Інноваційно-інвестиційний менеджмент»

«Потенціал і розвиток підприємства»

«Антикризове управління підприємством»

«Інноваційний розвиток підприємства»

Вербівська Людмила Василівна

Посада: Доцент

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

Вчене звання: Доцент

Кабінет: 105

Робочий телефон: 522058

E-mail: l.verbivska@chnu.edu.ua

інвестиційна стратегія соціально-економічного розвитку регіону, інвестиції в людський капітал, формування конкурентних переваг та конкурентоспроможність підприємства.

«Менеджмент персоналу»

«Міжнародний менеджмент»

«Основи стандартизації, метрології та управління якістю»

«Основи наукових досліджень у професійні діяльності»

«Стратегія підприємництва»

«Методика викладання фахових дисциплін»

“Управління конкурентоспроможністю підприємства”

Кравчук Ірина Петрівна

Посада: Асистент

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

Кабінет: 105

Робочий телефон: 522058

E-mail: i.kravchuk@chnu.edu.ua

вплив інформаційно-телекомунікаційних технологій на підприємства, підтримка і розробка інноваційних стратегій, формування механізму мережевої економіки, інтеграція національного бізнесу до глобальної економіки 

«Менеджмент»

«Інвестування»

«Проектний аналіз»

«Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків»

Лаготюк Вікторія Олександрівна

Посада: Асистент

Науковий ступінь:

Кабінет: 105

Робочий телефон: 522058

E-mail: v.lagotyuk@chnu.edu.ua

Конкурентоспроможність підприємств АПК, менеджмент 

«Менеджмент»

«Інвестування»

«Проектний аналіз»

«Організація виробництва»

«Біржова діяльність»

Лопащук Інна Афанасіївна

Посада: Асистент

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

Кабінет: 105

Робочий телефон: 522058

E-mail: i.lopashchuk@chnu.edu.ua

Формування ефективного ринку сільськогосподарської продукції в Україні; становлення сучасних форм інфраструктури агропродовольчого ринку України; трансформація механізму економічної взаємодії аграрної сфери і торгівлі.

«Інноваційний розвиток підприємства»

«Підприємництво і бізнес-культура»

«Корпоративне управління»

«Товарознавство»

Петращак Оксана Олександрівна

Посада: Доцент

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

Вчене звання: Доцент

Кабінет: 105

Робочий телефон: 522058

E-mail: o.petrashchak@chnu.edu.ua

людський капітал, розвиток соціально-трудових відносин, формування ціннісних орієнтирів у напрямку необхідності прояву соціальної відповідальності всіх учасників трудової діяльності, проблеми ефективної міжособистісної комунікації, засади розвитку ціннісно-орієнтованого управління.

«Організація торгівлі»

«Торговельне підприємництво»

«Економіка праці і соціально-трудові відносини»

«Внутрішній економічний механізм підприємства»

«Бізнес-аналітика»

«Підприємництво»

Попадюк Олена Василівна

Посада: асистент

Науковий ступінь:

Кабінет: 105

Робочий телефон: 522058

E-mail: o.popadiuk@chnu.edu.ua

соціальна відповідальність бізнесу .

«Економіка підприємства»

«Внутрішній економічний механізм підприємства»

«Економіка та бізнес»

«Економіка праці і соціально-трудові відносини»

«Стратегія підприємства»

«Міжнародний менеджмент»

Скляр Євгенія Володимирівна

Посада: Доцент

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

Вчене звання: Доцент

Кабінет: 105

Робочий телефон: 522058

E-mail: e.skljar@chnu.edu.ua

Проблеми та перспективи регулювання світової торгівлі, розвиток стратегічного потенціалу харчової промисловості, організація виробництва

«Управління та діагностика бізнес-проектів»

«Організація виробництва»

«Біржова діяльність»

«Аналіз і прогнозування біржового ринку»

“Корпоративне управління”

“Стратегічне управління підприємницькою діяльністю”

Яскал Ігор Валерійович

Посада: Асистент

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

Вчене звання: Доцент

Кабінет: 105

Робочий телефон: 522058

E-mail: i.yaskal@chnu.edu.ua

регіональна економіка, міжрегіональні інтеграційні процеси, інтеграція суб’єктів господарювання. 

«Ціноутворення у підприємницькій діяльності»

«Планування і контроль на підприємстві»

«Управління витратами»

«Інформаційні системи в бізнесі»

«Економіка торгівлі»