Кафедра економіки та безпеки підприємства забезпечує викладання дисциплін:

БАКАЛАВР

 1. Макроекономіка.
 2. Мікроекономіка.
 3. Маркетинг.
 4. Державне регулювання економіки.
 5. Історія економіки та економічної думки.
 6. Міжнародна економіка.
 7. Логістика.
 8. Системи технологій в промисловості.
 9. Соціально-економічна безпека підприємства.
 10. Економетрика.
 11. Економетричні методи в аналізі та аудиті.
 12. Економіко – математичні методи та моделі в аналізі та аудиті.
 13. Економіко-математичні методи та моделі.
 14. Оптимізаційні методи та моделі в економіці.
 15. Економетричні методи й моделі в економіці.

 

МАГІСТР

 1. Глобальна економіка.