Гуменюк А.М.

  1. Полякова Ю.В., Дацко О.І., Флейчук М.І. Глобальна економіка: підручник / [Ю.В. Полякова, О.І. Дацко, М.І. Флейчук] / за заг. ред. А.І. Мокія, І.Г. Бабець. – Запоріжжя: Кругозір, 2017. – 401с. Гуменюк А.М. – розділ 12. Конкурентоспроможність України в умовах глобалізації світової економіки (с. 321-361).
  2. Бабець І.Г., Полякова Ю. В., Мокій О.А. Міжнародний менеджмент інноваційної діяльності: підручник / [І.Г. Бабець, Ю.В. Полякова, О.А. Мокій та ін.] / за заг. ред. І.Г. Бабець, А.І. Мокія. – Запоріжжя: Кругозір, 2016. – 496 с. ISBN 978-617-7353-13-2

Белей С.І. 

  1. Економіка аграрного виробництва. Навчальний посібник для студентів напряму «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр»] / [Е. В. Добровольська, М. В. Місюк, М. М. Чорнобай та ін.] – за редакцією Е. В. Добровольської, І. М. Бендери. – Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2014. – 272 с.  

Бойда С. В.

  1. Бойда С. В., Колосінська М. І. Економічна теорія: навчальний посібник для студентів неекономічних спеціальностей / С. В. Бойда, М. І. Колосінська. – Чернівці: БДФЕУ, 2015. – 170 с.
  2. Бойда С. В. Мікроекономіка: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни / С. В. Бойда. – Чернівці.: БДФЕУ, 2014. – 180 с.
  3. Бойда С. В., Петращак О. О. Політична економія: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни / С. В. Бойда, О. О. Петращак. – Чернівці, 2012. – 183 с.

Колосінська М.І.

  1. Колосінська М. І. Збірник тестових завдань з дисципліни «Економічна теорія» (для студентів денної і заочної форм навчання економічних спеціальностей) / М.І. Колосінська. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2017. – 80 с.
  2. Бойда С. В., Колосінська М. І. Економічна теорія: навчальний посібник для студентів неекономічних спеціальностей / С. В. Бойда, М. І. Колосінська. – Чернівці: БДФЕУ, 2015. – 170 с.

Шахраюк-Онофрей С.І.

  1. Шахраюк-Онофрей С.І. Регіональна економіка : навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни /С.І. Шахраюк-Онофрей / Чернівці. : БДФЕУ, 2013.- 180с.
  2. Шахраюк-Онофрей С.І. Міжнародна економіка : посібник для самостійного вивчення дисципліни /О.В. Зибарева, С.І. Шахраюк-Онофрей / Чернівці. : БДФЕУ, 2012.- 103с.