Гуменюк Анатолій Маркович

Посада: завідувач кафедри

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Кабінет: 103

Робочий телефон: (0372) 52-20-58

Email: a.humenyuk@chnu.edu.ua

Сфера наукових інтересів: проблеми структурно-інституційних трансформацій; економічна безпека на різних рівнях ієрархії соціально-економічної системи; депресивні сільські території.

Дисципліни: маркетинг; соціально-економічна безпека підприємства; проектний менеджмент;  стратегічне управління.


Якимова Лариса Петрівна

Посада:  доцент

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: доцент

Email: l.yakimova@chnu.edu.ua

Сфера наукових інтересів: моделювання соціально-економічних процесів, зокрема моделювання та прогнозування динаміки функціонування і розвитку систем пенсійного забезпечення

Дисципліни: економетрика, економетричні методи в аналізі та аудиті, економіко – математичні методи та моделі в аналізі та аудиті, економіко-математичні методи та моделі, оптимізаційні методи та моделі в економіці, економетричні методи й моделі в економіці.


Белей Світлана Іванівна

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Кабінет: 103

Робочий телефон: (0372) 52-20-58

E-mail: s.belei@chnu.edu.ua

Сфера наукових інтересів: розвиток аграрної економіки як парадигма трансформаційних та інтеграційних процесів в умовах глобалізації; механізми розвитку сільських територій в умовах диспропорційності економічного зростання

Дисципліни: глобальна економіка


Бойда Світлана Василівна

Посада: асистент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Кабінет: 103

Робочий телефон: (0372) 52-20-58

Email: s.boyda@chnu.edu.ua

Сфера наукових інтересів: теоретичні та практичні аспекти формування стратегічного потенціалу економічної системи; проблеми стратегічного управління підприємствами та забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств в умовах динамічності ринкового середовища; проблеми та шляхи забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємств.

Дисципліни: політична економія, економічна теорія, мікроекономіка, міжнародна економіка.


Колосінська Мар'яна Іванівна

Посада: асистент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Кабінет: 103

Робочий телефон: (0372) 52-20-58

Email: m.kolosinska@chnu.edu.ua

Сфера наукових інтересів: проблеми формування стратегії розвитку сфери туризму в Україні; особливості інноваційної діяльності в туристичному бізнесі; шляхи удосконалення системи інституційного та нормативно-правового забезпечення туристичної сфери; концептуальні засади розвитку перспективних видів туризму в Україні.

Дисципліни: макроекономіка; міжнародна економіка; економічна теорія; маркетинг.


Раца Олександр Борисович

Посада: асистент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Кабінет: 103

Робочий телефон: (0372) 52-20-58

Email: o.ratsa@chnu.edu.ua

Сфера наукових інтересів: стратегія споживчої поведінки підприємства в умовах невизначеності ринку, механізм забезпечення економічної безпеки підприємства, управління ризиками при реалізації міжнародних проектів.

Дисципліни: історія економіки та економічної думки, логістика, маркетинг, міжнародна економіка.


Шахраюк-Онофрей Світлана Іванівна

Посада: асистент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Кабінет: 103

Робочий телефон: (0372) 52-20-58

Email:  shakhraiuk-onofrej@chnu.edu.ua

Сфера наукових інтересів: регіональна економіка, організаційні засади сталого розвитку сільських територій, екогомологічні засади сталого розвитку сільських територій.

Дисципліни: державне регулювання економікою, макроекономіка, міжнародна економіка.