Методичні рекомендації для проходження асистентської практики підготовки магістрів за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» завантажити
Методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики для підготовки бакалаврів за напрямом 6.030504 «Економіка підприємства»завантажити
Методичні рекомендації щодо проходження переддипломної практики для підготовки магістрів за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»завантажити