1. Парламентська група ФФПО має на меті забезпечення виконання студентами своїх прав і обов`язків, сприяння гармонійному розвитку і самореалізації особистості студента, формування в нього організаторських навичок , лідерських якостей майбутнього керівника, відповідальності за результати своєї праці.

Студентський Парламент бере активну участь в організації та проведенні різноманітних заходів, покликаних всебічно сприяти навчальній, науковій, громадській, спортивній та творчій активності студентів.

На паритетних засадах студентський парламент взаємодіє із профспілковим комітетом студентів.

Студентський парламент створено шляхом прямої представницької демократії через делегатів від усіх академічних груп на загальних зборах студентів. У своїй роботі він керується Положенням про студентське самоврядування університету.

  1. Склад:
  1. Казимірчук Богдан – голова СП;
  2. Никифорак Сергій – заступник голови;
  3. СукіасянАрмен – заступник голови;
  4. Кубінська Валерія – секретар;
  5. Тодорян Олена – голова культурно-масового комітету;
  6. Петращук Анна – голова інформаційного комітету;
  7. Вадим Гаврилов – голова соціального комітету;
  8. Гуменюк Юрій – голова навчально-наукового комітету.