Студентський парламент ФФПО має на меті забезпечення виконання студентами своїх прав і обов`язків, сприяння гармонійному розвитку і самореалізації особистості студента, формування в нього організаторських навичок, лідерських якостей майбутнього керівника, відповідальності за результати своєї праці.

Студентський парламент бере активну участь в організації та проведенні різноманітних заходів, покликаних всебічно сприяти навчальній, науковій, громадській, спортивній та творчій активності студентів.

На паритетних засадах студентський парламент взаємодіє із профспілковим комітетом студентів.

Студентський парламент створено шляхом прямої представницької демократії через делегатів від усіх академічних груп на загальних зборах студентів. У своїй роботі він керується Положенням про студентське самоврядування університету.

Склад студентського парламенту факультету:

В.о. голови
студентського парламенту факультету – Мамінчук Віталій (+380971715275)


Заступник в.о. голови студентського парламенту – Бечка Крістіна Вячеславівна (0997955802)
Голова наукового відділу –
Шородок Тетяна Ярославівна (0506471903)

Голова відділу дозвілля і розвитку – Андрієвська Вікторія

Голова спортивного відділу –
Кисліцен Максим Олександрович (0979830954)

Голова інтелектуального відділу – Шалан Олександр

Голова інформаційного відділу – Мігалчан Адріана Іванівна (+380961080121)


Голова інформаційного відділу – Мігалчан Адріана Іванівна (+380961080121)