Парламентська група ФФПО має на меті забезпечення виконання студентами своїх прав і обов`язків, сприяння гармонійному розвитку і самореалізації особистості студента, формування в нього організаторських навичок, лідерських якостей майбутнього керівника, відповідальності за результати своєї праці.

Студентський Парламент бере активну участь в організації та проведенні різноманітних заходів, покликаних всебічно сприяти навчальній, науковій, громадській, спортивній та творчій активності студентів.

На паритетних засадах студентський парламент взаємодіє із профспілковим комітетом студентів.

Студентський парламент створено шляхом прямої представницької демократії через делегатів від усіх академічних груп на загальних зборах студентів. У своїй роботі він керується Положенням про студентське самоврядування університету.

Склад:

Голова парламентської групи ФФПО – Мельник Богдан (068 882 01 55)

 

 

 

 

 

Заступник голови – Мамінчук Віталій

 

 

 

 

 

 

 

Голова інформаційного відділу – Гущіна Анна

 

 

 

 

 

Голова спортивного відділу – (буде обрано на наступних зборах)

Голова інтелектуального відділу – Солійчук Аліна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова відділу дозвілля та розвитку – Клімова Анастасія