Кафедра обліку і оподаткування вітає студентів Анну Паскар (науковий керівник к.е.н., Кузь В.І.) та Яну Статну (науковий керівник к.е.н., Гангал Л.С.) спеціальності «Облік і оподаткування», які вибороли перемогу у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напряму «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» та нагороджені дипломами І і ІІ ступеня. Конкурс відбувся 24 березня 2017 року на базі Київського національного торговельно-економічного університету, на який було запрошено 34 учасники із 139, що приймали участь у конкурсі з-понад 50 ВНЗ.