20 квітня 2021 р. на факультеті фінансів, підприємництва та обліку відбулася студентська наукова конференція Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича в on-line форматі. Члени конкурсної комісії відзначили актуальність порушеної проблематики, ефективність задіяних методів наукових досліджень, практичну цінність та обґрунтованість отриманих студентами результатів дослідження тощо. За результатами проведення підсекційних засідань (підсекція публічних, корпоративних фінансів та фінансового посередництва; підсекція обліку і оподаткування; підсекція підприємництва, торгівлі та біржової діяльності) для підсумкових виступів було відібрано таких студентів:

  • Ігор Васін (тема: «Оцінка загроз фінансовій безпеці України»);
  • Андрій Калугарь («Український ринок праці в період пандемії COVID-19»)
  • Богдана Сергій («Наслідки впливу COVID-19 і карантинних обмежень на ринок ритейлу»)

На підсумковому засіданні конференції було вирішено рекомендувати для представлення факультету на університетському рівні конференції Ігоря Васіна. Адже запропоновані студентом новації в оцінці фінансової безпеки на національному рівні вирішують комплекс актуальних управлінських та фінансових проблем.