Порядок проведення комплексного державного екзамену та захисту випускних кваліфікаційних робіт 071 «Облік і оподаткування» (Облік і аудит в промисловості)

Порядок проведення комплексного державного екзамену та захисту випускних кваліфікаційних робіт 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Порядок проведення комплексного державного екзамену та захисту випускних кваліфікаційних робіт 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»