15 травня 2019 року на факультеті фінансів, підприємництва та обліку ЧНУ ім. Ю.Федьковича було проведено Всеукраїнську студентську науково-практичну конференцію на тему «Модернізація економіки країни в умовах сучасних викликів».

Робота конференції була організована по секціях:

1. Фінанси, банківська справа та страхування в контексті реформування економіки країни

2. Перспективи розвитку підприємництва в умовах трансформаційних змін

3. Бухгалтерський облік, аналіз, аудит, оподаткування: детермінанти розвитку в умовах глобальних викликів

4. Управлінські технології розвитку бізнес-проектів із врахуванням сучасних викликів, загроз і можливостей

Урочисте відкриття конференції розпочалось виступом декана факультету Марича Максима Григоровича, який привітав усіх учасників конференції, засвідчив актуальність заходу та доцільність обміну думками і знаннями учасників конференції.

Учасникам пленарного засідання було представлено чотири змістовні доповіді на актуальні теми: «Бізнес-проект зі збереження навколишнього середовища» (Андрицький Богдан), «Звіт про управління – доповнення до фінансової звітності як наслідок євроінтеграції України» (Васіна Ірина), «Валютно-курсова політика України в сучасних умовах» (Вітюк Марія) та «Блокчейн-проекти в державному секторі України» (Первуляк Ірина).

Далі учасники продовжили обговорення доповідей на секційних засіданнях. Скрізь спостерігалася жваві дискусії, обмін думками і ідеями.

На підсумковому засіданні декан та голови секцій побажали студентам розширювати коло наукових пошуків, активніше приймати участь у наукових заходах. Було нагороджено студентів, доповіді яких було відзначено як найкращі по кожній секції. Усі учасники конференції отримали сертифікати, які засвідчують їх участь у конференції «Модернізація економіки країни в умовах сучасних викликів», як мотивацію для нових досліджень та фото на згадку.

Електронний варіант збірника тез можна скачати тут.