Важливим елементом підготовки висококваліфікованих фахівців зі спеціальності «Облік і оподаткування» є проведення бінарних занять із запрошенням провідних фахівців сфери незалежного аудиту.

В рамках вивчення навчальної дисципліни «Аудит» для студентів групи 421 організовано зустріч із Юрієм Чеховським, старшим аудитором відділу аудиту ТОВ «КПМГ-Україна» (м. Київ) (компанія є членом мережі незалежних фірм KPMG, що входять до асоціації KPMG International Cooperative).

KPMG – це міжнародна мережа незалежних фірм, що надають аудиторські, податкові та консультаційні послуги. Компанія тісно співпрацює з клієнтами, допомагаючи їм у питаннях зниження ризиків та реалізації можливостей для їхнього бізнесу. До числа клієнтів фірм-членів мережі KPMG входять корпорації, державні установи, а також некомерційні організації. Компанія забезпечує клієнтам стабільні стандарти якості послуг, що надаються, засновані на високому професіоналізмі, глибокому знанні галузевої специфіки та місцевих умов.

Головною метою KPMG є забезпечення і підвищення якості професійних послуг, що надаються її фахівцями. Всі фірми, які входять до міжнародної мережі, прагнуть залучати до свого штату найкращих спеціалістів.

Юрій Чеховський презентував основні напрями (Audit, Tax and Legal, Advisory) та особливості роботи міжнародної аудиторської компанії KPMG, акцентував увагу на програмах із працевлаштування студентів та випускників в компанії «КПМГ-Україна». Студентів надзвичайно зацікавила процедура отримання міжнародного сертифіката аудитора, яка базується на послідовному складанні 14 екзаменів та можливість складання перших 3 екзаменів на основі вже набутих теоретичних знань під час навчання за спеціальністю «Облік і оподаткування».

Переваги KPMG для клієнтів, співробітників та інших зацікавлених сторін:

1) широка база знань, досвіду та можливостей дозволяє з однаковою ефективністю реалізовувати малі, середні та великі проекти;

2) інновації: наші клієнти отримують доступ до невичерпного потоку нових ідей та підходів;

3) власний Центр розробки IT рішень (Product Development Center) створений, щоб допомогти якісно поліпшити існуючі бізнес-процеси, мінімізувати ймовірність людської помилки, а також скоротити витрати за допомогою впровадження сучасних IT рішень;

4) ефективна підтримка клієнтів у різних країнах, у різних галузях та сферах спеціалізації надзвичайно важлива під час виходу на нові ринки;

5) ефективні програми розвитку професійних навичок наших співробітників забезпечують якісне надання професійних послуг;

6) можливість працювати у інших країнах розширює досвід, навички та знання наших співробітників;

7) найкращі на ринку програми мотивації персоналу дозволяють досягти високих бізнес-результатів;

8) соціальні програми, які отримали міжнародне визнання, створюють нові можливості під час роботи з місцевими громадами.

Працевлаштування і робота в компанії «КПМГ-Україна» створює можливості для реалізації набутих теоретичних та практичних компетенцій, подальшого кар’єрного розвитку та постійного самовдосконалення.