Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

оголошує прийом до АСПІРАНТУРИ

за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб

для здобуття ступеня доктора філософії

за спеціальностями:

·   011 Освітні, педагогічні науки ·      081 Право
·   015 Професійна освіта ·      091 Біологія
·   031 Релігієзнавство ·      101 Екологія
·   032 Історія та археологія ·      102 Хімія
·   033 Філософія ·      103 Науки про Землю
·   035 Філологія: ·      104 Фізика та астрономія
«українська література»; «теоретична фізика»
«українська мова»; «оптика, лазерна фізика»
«теорія літератури»; «фізика твердого тіла»
«література зарубіжних країн»; «фізика напівпровідників і діелектриків»
«германські мови»  
·   051 Економіка ·      105 Прикладна фізика та наноматеріали
·   052 Політологія ·      106 Географія
·   071 Облік і оподаткування ·      111 Математика
·   072 Фінанси, банківська справа та страхова діяльність ·      113 Прикладна математика
·   076 Підприємництво, торгівля та  біржова діяльність ·      121 Інженерія програмного забезпечення
·      171 Електроніка
·      172 Телекомунікації та радіотехніка
·      293 Міжнародне право

 

Етапи вступної кампанії
ІІ етап
Прийом заяв і документів 02 січня 2019 р. – 15 лютого 2019 р.
Строки проведення вступних іспитів в аспірантуру 18 лютого 2019 р. – 28 лютого 2019 р.
Терміни зарахування в аспірантуру за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб 01 березня 2019 р.
Початок навчання в аспірантурі 01 березня 2019 р.

Форми і термін підготовки в аспірантурі:

очна (денна, вечірня) – 4 роки; заочна – 4 роки.

Вступні випробування:

іспит з іноземної мови; іспит з наукової спеціальності; додаткове вступне випробування (для вступників з непрофільною спеціальністю).

Документи, що подаються при вступі до аспірантури:

 • заява на ім’я ректора;
 • копію документа, що засвідчує особу та громадянство (стор. 1-3, 10-12);
 • копію військового квитка або приписного свідоцтва;
 • копію диплома магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності (кваліфікації) з додатками;
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • копію сертифіката міжнародного зразка з іноземної мови (за наявності);
 • копію трудової книжки, завірену печаткою відділу кадрів за місцем роботи;
 • 3 кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • 4 конверти з марками (для вступників на заочну форму навчання);
 • особовий листок з обліку кадрів (засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник працює);
 • список опублікованих наукових праць і винаходів або науковий текст (доповідь, дослідницька пропозиція, проект з обраної здобувачем спеціальності);
 • згода передбачуваного наукового керівника про здійснення наукового керівництва.

Документи подаються у картонному швидкозшивачі.

Документи приймаються за адресою: вул. Коцюбинського, 2, корпус №5, каб.153, відділ аспірантури та докторантури.

Тел. для довідок: (0372) 58-47-14; 0951535757                           

Email: aspirantura@chnu.edu.ua