4 грудня 2018 р. кафедрою обліку і оподаткування факультету фінансів, підприємництва та обліку Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича в рамках попереднього захисту магістерських робіт проведено конференцію «Бухгалтерський облік в контексті розвитку інформаційного суспільства».

На сьогоднішній день беззаперечним є твердження про те, що розвиток економічних систем базується на застосуванні інформаційно-комунікаційних технологій (інформаційних ресурсів, цифрових платформ, комп’ютерних технологій тощо). В контексті наведено судження постійного удосконалення потребують системи бухгалтерського обліку, оподаткування, аналізу, аудиту та контроль, що вказує на актуальність спеціальності «Облік і оподаткування».

Цікавими виявилися доповіді магістрів, які презентували практично обґрунтоване і науково підкріплене власне бачення розвитку обліку, оподаткування, аналізу та аудиту в рамках необхідності забезпечення фінансово-економічної безпеки і сталого розвитку суб’єктів господарювання, підвищення рівня їх конкурентоспроможності та ділової активності.

Про якість проведених студентами магістерських досліджень свідчить схвальний відгук гостя конференції – Тамари Борисівни Горбунової (представник Всеукраїнської професійної бухгалтерської газети «Все про бухгалтерський облік» м. Київ). Найкращих студентів було нагороджено грамотами бухгалтерської газети за відмінне навчання та наукові здобутки.

Колектив кафедри обліку і оподаткування висловлює щиру подяку Всеукраїнській професійній бухгалтерській газеті «Все про бухгалтерський облік» за співпрацю в освітньому процесі підготовки конкурентоспроможних фахівців зі спеціальності «Облік і оподаткування».