Одним із векторів становлення сучасного висококваліфікованого фахівця є його практична підготовка. Тому, вже доброю традицією на факультеті стало проведення занять на базі фінансово-кредитних установ, організацій та підприємств. Адже, сучасний фахівець повинен вміти вчасно та оперативно приймати рішення, розв’язувати складні економічні ситуації. На кафедрі публічних, корпоративних фінансів та фінансового посередництва для студентів спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» 29 листопада 2018 року в рамках вивчення дисциплін «Страхування» (411 група) та «Ризик-менеджмент у страхуванні» (413 група) (викладач Попова Любов Василівна) розпочалась серія практичних занять на базі міської агенції м. Чернівці страхової компанії «Глобус». Слід відмітити, що начальником відділення є Оксана Квасняк – випускниця факультету фінансів, підприємництва та обліку 2017 року. Студенти спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» мали змогу на практиці побачити роботу з клієнтами страхової компанії щодо укладання договорів та урегулювання претензій. Під час заняття, студенти ознайомились із діяльністю страхової компанії, мали змогу оформити електронний страховий поліс та електронний європротокол, ознайомились з основними страховими продуктами у сфері автострахування та медичного страхування, розглянули преваги та недоліки кожного з них.

Страхування сьогодні стає потужним інструментом соціального захисту населення, з кожним роком страховий ринок демонструє значний ріст, створюються додаткові робочі місця, поступово ринок наближається до європейських стандартів. Але, низький рівень капіталізації вітчизняних страхових компаній, низький рівень страхової культури населення та багато інших проблем розвитку ринку потребують вирішення. Тому, ми віримо, що наші студенти найкращі і їх фаховий рівень підготовки дасть можливість вирішити в недалекому майбутньому ці проблеми.

Ми вдячні керівнику агенції О. Квасняк за можливість проведення таких занять, фаховий підхід та доброзичливу атмосферу.